Vedtekter DnR 1 - § 1 Navn

Den norske Revisorforening (DnR) er en uavhengig og selveiende allmennyttig forening som ikke har erverv til formål.

Foreningens sete er i Oslo.


Neste kapittel