Hva gjør en revisor?

Jobben er teknologidrevet, svært variert, utfordrende og sosial. Fra 2024 er dessuten revisor garantisten for virksomheters bærekraftrapportering.

Big data (2).PNG

Revisoryrket er teknologidrevet og i stadig utvikling. Få ting er så uberettiget som myten om revisjon som et litt grått og rutinepreget yrke. 

Digitaliseringen bidrar til at det blir færre rutineoppgaver, og mange nye og spennende oppgaver står i kø. Kjernen i revisjon er den samme, men måten revisor jobber på, har utviklet seg enormt.

Bærekraft

Blant de nye satsningsområdene er bærekraft, som er  i voldsom vekst. De store revisjonsselskapene bygger opp egne bærekraftavdelinger, og de øvrige bygger systematisk opp kompetansen på området.

Teamwork

Det bransjen trenger mer av fremover, er dyktige analytikere som i tillegg er sosiale og flinke til å bygge relasjoner. 

Revisorjobben er variert og spennende. Vi jobber mye i team, og med ledelsen hos kundene våre. Gjennom dette utvikler vi en unik forretningsforståelse og får ta del i mange viktige vurderinger.

Teamene i revisjonsselskapene er ofte tverrfaglige. Selskapene ansetter teknologer, samfunnsvitere, jurister og sosiologer. Alt for å dekke bredden i arbeidsoppgavene.

Har du spørsmål? Kontakt oss