Hvorfor bør jeg bli revisor?

Revisoryrket er et sosialt teamarbeid med mye ansvar. En jobb med høy samfunnsverdi, og helt avgjørende for det grønne skiftet. Dessuten er lønnen god og arbeidsmarkedet svært godt.

Hvorfor-bør-jeg-bli-revisor.jpg

For å bli statsautorisert revisor kreves det master i regnskap og revisjon (MRR), eventuelt annen relevant master (ofte økonomi og administrasjon/ledelse) med tillegg av en ettårig MRR.

Revisjon = tillit!

Revisor er allmennhetens tillitsperson. Som revisor har du et samfunnsoppdrag - du sørger for at bedrifter, investorer og allmennheten kan ha tillit til selskapenes rapportering, både den finansielle og ikke-finansielle. 

Spennende yrke

Revisoryrket er variert og i stor grad teknologidrevet. Som revisor jobber du i team med dyktige kolleger, og med mange ulike oppgaver. Du får gode muligheter til faglig fordypning og spesialisering, og unik innsikt i og kunnskap om ulike bransjer og selskaper. Du kommer tidlig i karrieren din "tett på" ledelsen og andre i sentrale posisjoner hos kundene. 

Stor fleksibilitet - mange muligheter

Med revisorutdanning har du gode karrieremuligheter i landets mange store og små revisjons- og rågivningsselskaper. Med utdanning i og jobberfaring fra revisjon er også karrieremulighetene mange utenfor bransjen, i næringslivet og i offentlig sektor.

Et godt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er generelt svært godt for revisorer. De neste fem årene anslår de største revisjonsselskapene at de samlet må ansette 5000 nyutdannede revisorer.

Begynnerlønnen hos de store revisjonsselskapene i Oslo ligger nå på 530 - 560 000 kroner. 

Livslang læring

En god revisor må være faglig oppdatert. For statsautoriserte revisorer er etterutdanning obligatorisk. Innen revisjon er din kompetansutvikling sikret gjennom egne kompetanseutviklingsprogrammer.

Har du spørsmål? Kontakt oss