Hvordan bli revisor?

Det går mot én godkjenningstittel for revisorer i Norge – statsautorisert revisor. Det kreves utdanning på masternivå og tre års relevant praksis for å få godkjenningen.

Hvorfor bli revisor?


Revisorloven er under endring. Ett av forslagene er å gå fra to kategorier av godkjente revisorer til én, statsautorisert revisor. Slik det ser ut nå, vil det ikke lenger bli gitt godkjenning som registrert revisor.

De som er godkjent som registrert revisor når den nye loven trer i kraft, vil beholde godkjenningen. Lovutvalget har også foreslått at registrerte revisorer skal få tittelen statsautorisert revisor når den nye loven trer i kraft, men dette er ikke endelig bestemt.

Jeg går allerede på bachelorstudiet i revisjon – hvilke konsekvenser vil disse endringene få for meg?

Hvilke konsekvenser det får avhenger av tidspunkt for lovens ikrafttredelse, når studiet fullføres, samt når du starter og når du fullfører praksisperioden.

Vi tar forbehold om at loven p.t. ikke er endret, og at informasjonen som gis her bygger på hvordan revisorlovutvalget vurderer spørsmålet i dag.

Er du ferdig med din bachelor i revisjon og påbegynner praksisperioden før loven trer i kraft, vil du, gitt at praksisen fullføres før fire år etter lovens ikrafttredelse, få godkjenning fra Finanstilsynet. Lovutvalget har foreslått at både disse søkerne og dagens registrerte revisorer skal få tittelen statsautorisert revisor når den nye loven trer i kraft. Det er imidlertid usikkert om dette blir resultatet etter lovbehandlingen.

Avslutter du studiet eller starter praksis etter lovens ikrafttredelse, er kravet for godkjenning at du har en relevant master.

Når må jeg ha påbegynt BRR-studiet for å få revisorgodkjenning uten å bygge på med en master?

Etter den overgangsregelen som lovutvalget har foreslått, må du ha fullført din bachelor i regnskap og revisjon (BRR) senest 1. juli 2019. Det betyr at du må ha påbegynt studiet høsten 2016 for å kunne fullføre i tide (forutsetter heltidsstudium gjennomført til normert tid). Du må i tillegg fullføre praksisperioden og søke om godkjenning innen 1. januar 2024.
Som nevnt er det foreløpig usikkert om du da får tittelen registrert revisor eller statsautorisert revisor.


For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). MRR-studiet tilbys ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen og Oslo (ettårig), Nord universitet i Bodø, NTNU i Trondheim, Universitetet i Agder i Kristiansand og Universitetet i Stavanger. 

Studiesteder i Norge


Et typisk studieløp for å bli revisor vil være en bachelor i økonomi- og administrasjon, deretter enten MRR eller en master i økonomi og administrasjon/ledelse (MØA). Velger du en MØA må du i tillegg gjennomføre et ettårig MRR-løp for å kunne bli  statsautorisert revisor.

Også andre bachelor- eller masterstudier vil kunne gi grunnlag for en ett- eller toårig master i regnskap og revisjon, blant andre jus og samfunnsøkonomi.

I tillegg må du ha tre års relevant praksis for å få Finanstilsynets godkjenning.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om hvordan du blir revisor.