Hvordan bli revisor?

For å bli statsautorisert revisor kreves det utdanning på masternivå og tre års relevant praksis.

Hvorfor bli revisor?


For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). MRR-studiet tilbys ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen og Oslo (ettårig), Nord universitet i Bodø, NTNU i Trondheim, Universitetet i Agder i Kristiansand og Universitetet i Stavanger. 

Studiesteder i Norge


Et typisk studieløp for å bli revisor vil være en bachelor i økonomi- og administrasjon, deretter enten MRR eller en master i økonomi og administrasjon/ledelse (MØA). Velger du en MØA må du i tillegg gjennomføre et ettårig MRR-løp for å kunne bli  statsautorisert revisor.

Også andre bachelor- eller masterstudier vil kunne gi grunnlag for en ett- eller toårig master i regnskap og revisjon, blant andre jus og samfunnsøkonomi.

I tillegg må du ha tre års relevant praksis for å få Finanstilsynets godkjenning.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om hvordan du blir revisor.