Nytt om kompensasjonsordningene

Her kan du blant annet lese om når du må sende inn ny søknad, endret søknadsfrist, klageadgang, kompensasjon for tapt varelager, tilskudd for merkostnader til innreisekarantenefrister, frist for bekreftelse av søknader, lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake til jobb.

Kompensasjonsordning 2 – feil i søknad og klageadgang

Oppdager du at søknaden har feil eller mangler informasjon etter at foretaket har fått innvilget søknaden, må det sendes inn en ny søknad. Dette gjelder også etter at søknadsfristen er utløpt. Du kan også klage på avslått søknad, feil beregning av tilskudd etc.
Les mer

Kompensasjonsordning 2 – endret søknadsfrist og økt kompensasjonsgrad

Det er gjort endringer i forskriften til kompensasjonsordning 2 som blant annet innebærer at søknadsfristen er utsatt til 15. juni og at kompensasjonsgraden for perioden januar-februar 2021 økes til 85 prosent. 

Kompensasjon for tapt varelager

Stortinget har bestemt at det skal gis kompensasjon for varelager som har gått tapt på grunn av smitteverntiltak.
Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge.
Les mer


Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

Fristene for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak og 31. mai 2021 for ikke-regnskapspliktige foretak. Har man fått innvilget utsatt frist for levering av skattemeldingen, gjelder dette også for bekreftelsen. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.

Tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Næringsdepartementet har sendt et forslag til forskrifter til karantenekompensasjonsloven på høring med frist 9. april.
Les mer

Lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake fra jobb

Fra 3. mai er det mulig å søke om lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake til jobb. Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden pr. egen ansatt som tas tilbake fra permisjon.
Les mer