Skattemeldingen for personlig næringsdrivende

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år, men for inntektsåret 2020 kan næringsdrivende søke om utsettelse inntil 20. august 2021.

Delvis utfylt skattemelding for personlig næringsdrivende for 2020 er tilgjengelig i innboksen i Altinn fra 7. april 2021. Skattemeldingen skal leveres elektronisk og må leveres selv om du ikke har endringer. Næringsdrivende og aksjeselskaper med enkle forhold kan levere næringsrapport skatt. Inntektsåret 2020 er det siste året denne rapporteringsformen er i bruk. Les mer. 
Personlig næringsdrivende med driftsinntekter som ikke overstiger kr 50 000 er på visse vilkår fritatt fra å levere næringsoppgave eller næringsrapport. Les mer. 
Andre næringsdrivende må levere næringsoppgave og eventuelle andre pliktige vedlegg sammen med skattemeldingen, se nedenfor.