Foreslåtte skattesatser 2021

Skattesatsen på alminnelig inntekt holdes uendret, trinnskatten reduseres, mens frikortgrensen og det særskilte skattefradraget for pensjonister økes.

Publisert:

Foreslåtte skattesatser finnes på regjeringens nettsider.

Lavere trinnskatt

Regjeringen foreslår å redusere trinnskatten med 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2. Innslagspunktet i trinnskattens trinn 3 reduseres med 2 600 kroner (etter at det er justert opp med forventet lønnsvekst).
Skattesatsen på alminnelig inntekt holdes uendret (22 prosent). Personfradraget og minstefradraget oppjusteres med forventet lønnsvekst (2,2 prosent).

Frikortgrensen økes

Frikortgrensen økes fra 55 000 til 60 000 kroner.

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Regjeringen foreslår at det maksimale beløpet for skattefradraget for pensjonister økes til 32 620 kroner.