Utsatt betaling

Som en av tiltakspakkene i forbindelse med koronapandemien ble det innført en forenklet ordning for søknad om betalingsutsettelse.

Det er et vilkår for å falle inn under denne ordningen at man er midlertidig ute av stand til å betale kravene som følger av koronasituasjonen. For privatpersoner er dette vilkåret oppfylt bl.a. hvis den som søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller dersom inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020.

Les mer på skatteetaten.no. 

Du kan søke om betalingsutsettelse frem til 30. juni 2021. De som får innvilget betalingsutsettelse etter denne ordningen, skal betale ned det utsatte beløpet over seks avdrag i perioden juli – desember 2021. Merk imidlertid at det beregnes ordinær forsinkelsesrente på 8 % p.a. på det utsatte skattebeløpet.