Mer om utsettelse med leveringen

Normalt kan næringsdrivende søke om 30 dagers utsettelse, dvs. inntil 30. juni, men næringsdrivende og selskaper kan for 2020 søke om utsettelse fra 31. mai til 20. august 2021.

Det blir ikke gitt ytterligere utsettelse. Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen. Søk om utsettelse. 
Revisor og regnskapsfører og revisor kan dessuten søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil ti prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere.  
Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget.