Lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg og mva

Kommunens innbyggere skal ikke betale merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Publisert:

I en prinsipputtalelse er spørsmålet om det skal beregnes merverdiavgift på gebyr oppkrev for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg behandlet. Det har tidligere vært uklart om slike gebyrer er omfattet av generell merverdiavgiftsplikt, eller omfattet av unntaket for offentlig myndighetsutøvelse.

Skattedirektoratet kommer i uttalelsen til at gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg som ansvarskommunen beregner overfor sine innbyggere, utgjør vederlag for «tjenester som omsettes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse». Slike gebyrer skal dermed oppkreves uten merverdiavgift.