Revisjon gir tillit

I Norge er transaksjonskostnadene mellom næringsdrivende svært lave, trolig de laveste i verden. Slik er det fordi vi har høy tillit til hverandre. Tillit bidrar til at prosesser glir enklere, raskere og at de samfunnsøkonomiske kostnadene blir mindre.

Tillit er ingen selvfølge - den må pleies. Det er lett å glemme. Tillit er litt som luft. Du merker ikke hvor viktig det er før den er borte.

Revisjon bidrar til tillit – tillit til at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomhetene. Det gir trygghet og tillit både internt  i selskapet, for eierne, kunder og allmennheten. Revisor er allmennhetens tillitsperson.

Hva kan revisor gjøre for deg? Finn en revisor


Revisjon i små og mellomstore bedrifter 

I Norge velger mange små bedrifter som ikke har revisjonsplikt å ha revisjon. Det er fordi de ser nytten og verdien av uavhengig kvalitetssikring av sin interne og eksterne rapportering.

Revisor bidrar også med rådgivning om hvordan virksomheten kan drives mer effektivt og lønnsomt. Norske revisorer representerer et helt unikt kompetansenettverk som står til disposisjon for norske virksomheter.

Slik bruker du revisor


Revisjon i større bedrifter

I kapitalmarkedet er revisjon en forutsetning. Kvalitetssikret, pålitelig informasjon er avgjørende ikke bare for bedriftene selv, styret og ledelsen, men for eierne – investorene.

Tillit til kapitalmarkedet er helt nødvendig for at selskapene skal få finansiering til akseptable vilkår. Uten slik tillit blir det ingen bærekraftige «lokomotiver» i næringslivet vårt, og veksten i arbeidsplasser, skatteinntekter og velferd vil svekkes.

Revisjon bidrar til høy tillit, effektivitet og en bærekraftig verdiskaping i samfunnet og næringslivet.