Finanstilsynet logo.png

Kontroll og tilsyn

Revisjon = tillit. Systematisk tilsyn og kvalitetskontroll er etablert for å sikre høy kvalitet. Tillit er ingen selvfølge – den må pleies. 

Kvalitetskontroll av revisorer