Kvalitet er grunnleggende

Revisjon = tillit. Høy kvalitet er en forutsetning for å være revisor. Gjennom systematisk kontroll påses det at krav og forventninger etterleves.

Revisorer er gjenstand for kvalitetskontroll fra eget firma, fra Revisorforeningen og fra Finanstilsynet.

Revisjon = tillit

 

Kvalitet-er-grunnleggende-Revisorforeningen-2024-web.jpg

Offentlig tilsyn

Ansvaret for tilsyn med godkjente revisorer og revisjonsselskaper er tillagt Finanstilsynet. Medlemmer som reviderer børsnoterte selskaper og andre foretak av allmenn interesse, kontrolleres alltid av Finanstilsynet. Revisorforeningen foretar kvalitetskontroll av sine øvrige medlemmer etter et opplegg som Finanstilsynet årlig godkjenner.

Finanstilsynet foretar i tillegg til de planlagte tilsynene, kontroller på bakgrunn av innrapporteringer og klager, samt gjennom temabaserte tilsyn.

Finanstilsynets tilsyn med godkjente revisorer


Offentlig sektor

Revisorforeningen gjennomfører kvalitetskontroll av medlemmer som reviderer kommuner og fylkeskommuner.

Autoriserte regnskapsførere

Mer enn 2500 revisorer har også autorisasjon som regnskapsfører. Revisorforeningen gjennomfører også kvalitetskontroll av medlemmer som driver som regnskapsfører.

Finanstilsynets tilsyn med autoriserte regnskapsførere

 

Kontrollfrekvens

Revisorer underlegges kvalitetskontroll minst hvert sjette år. For revisorer som reviderer årsregnskap for foretak av allmenn interesse er kontrollfrekvensen minst hvert tredje år.

Kvalitetskontroll av regnskapsførere skjer minst hvert sjuende år.