Revisorforeningen mener

 • Kamp mot hvitvasking en viktig oppgave for revisor

  I en nylig publisert rapport konkluderer Finanstilsynet med at oppfølgingen av hvitvaskingsregelverket ikke er god nok i flere revisjons- og regnskapsførerforetak. Revisjonsbransjens respons er krystallklar: Vi skal levere det samfunnet forventer av oss.

  22.12.2021

 • En varslet tillitskrise

  Tilliten til politikerne faller som en sten. Det er en konsekvens av at de selv, gjennom mange år, har unnlatt å ta tak i ukulturen, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

  17.12.2021

 • Sterk vekst i revisjonsbransjen

  Revisjonsselskapene omsatte i 2020 for over 15,4 milliarder kroner, en økning på 7,4 % fra 2019. Omsetningsøkningen er sterkest i de største revisjonsselskapene.

  16.12.2021

 • Revisjon trygger velferden

  Et forslag om heving av tersklene for revisjonsplikt var nylig på høring. Tunge aktører som Skatteetaten, LO og Økrimforeningen går mot forslaget.

  03.12.2021

 • Norske foretak pålegges nye tunge byrder

  Skatteetatens forslag om å innføre opplysningsplikt for salgs- og kjøpsmeldinger kan komme til å bli både byrdefullt og kostbart for norske virksomheter, mener Revisorforeningen.

  28.11.2021

 • Når våre fremste tillitsvalgte svikter

  Stortingets president er tvunget til å gå av etter at media tidligere i uken avslørte misbruk av ordningen med pendlerleiligheter. Flere andre stortingsrepresentanter er i søkelyset for det det samme, og Politiet har åpnet etterforskning.

  19.11.2021