Om oss

”En relevant og fremtidsrettet bransje som bidrar til tillit, effektivitet og en bærekraftig verdiskapning i samfunnet og næringslivet.”

DnR mener

 • Diettskatt: - En tullete skinndebatt!

  Faktum er at tiden har løpt fra statens reiseregulativ. Dekning av faktiske utgifter etter regning er det eneste fornuftige. Det er billigere, mindre byråkratisk og hindrer uriktig beskatning.

  30.11.2018

 • Synliggjør forpliktelsene!

  Ubevisst eller bevisst har mange misforstått statsministerens uttalelse om at vi alle må jobbe 43 timers uke for å finansiere et fremtidig velferdssamfunn på dagens nivå. Reaksjonene er forutsigbare.

  28.08.2018

 • Skatteetaten tar for lett på skattyternes rettssikkerhet

  Skatteetaten ønsker seg et sentralt register med obligatorisk registrering av skatteopplysninger. Revisorforeningen mener et register er bra, men ønsker frivillighet og begrensning i hvilke opplysninger som deles.

  11.07.2018

 • Forenklingsarbeid i revers

  Regjeringen har høye ambisjoner for forenklingsarbeidet for næringslivet. Forenkling er i vinden og har høy prioritet og bred politisk støtte.

  06.07.2018