Vi er Miljøfyrtårn

Revisorforeningen skal arbeide for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og dette skal oppnås gjennom god egen adferd og synliggjøring av vårt miljøengasjement.

Sertifisering som Miljøfyrtårn er ledd i vårt mer overordnede engasjement i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi mener vi har noe å bidra med og ønsker å være pådrivere i dette arbeidet. Vi tror også at det i arbeidet med revisjonsbransjens ansvar og muligheter innenfor disse feltene i fremtiden, vil gi større troverdighet når vi har tatt de nødvendige grep i eget hus.

Revisorforeningen forplikter seg ved sertifisering til å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med å oppnå miljøforbedringer gjennom kartlegging av miljøpåvirkning og oppfølging gjennom gode rutiner og handlingsplaner. Revisorforeningens miljøledelsessystem omfatter både interne forpliktelser og eksterne forpliktelser overfor kunder, og er integrert med HMS og internkontrollsystemet i foreningen.

Våre miljømål skal fokusere på kontinuerlig forbedring av interne aktiviteter og tjenester levert våre kunder. Dette skal ivaretas gjennom opplæring av ansatte i miljøkunnskap, stille krav til våre leverandører og hele tiden ha fokus på miljøet.

Vårt mål er at revisjonsbransjen skal være en bransje som tar miljøspørsmålet på alvor og går foran som gode eksempler.

Se Revisorforeningens klima- og miljørapport for 2023.

Les mer om sertifisering på Miljøfyrtårns egne sider

Gi oss innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre produkter kan forbedres

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres medlemmer, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre produkter kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Revisorforeningen i årene fremover. Send dine innspill til [email protected]

Banner-til-web-1---vi-er-sertifisert-web-1100x520.jpg
Fotavtrykk Miljøfyrtårn 2023.png