Regelendringer fra 2017

Finansdepartementet har gitt en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på sitt ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Les mer