Skattefunnmidler havner i lommene på konsulenter

Betydelige deler av Skattefunn-midlene går til søknadsskriverne. Da blir det mindre penger igjen til det som egentlig var hovedformålet med ordningen – til innovasjon, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Les mer