Myndighetsmisbruk av Altinn

Altinn - Europas mest effektive system for levering av opplysninger fra næringsliv til forvaltning, er i ferd med å «spammes» ned. Myndighetene må være mer kritiske til hva de sender ut, sier adm. direktør Per Hanstad.

Les mer om saken

Regelendringer fra 2017

Finansdepartementet har gitt en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på sitt ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Les mer