Medlemskontingent

Oversikt over Revisorforeningens satser for medlemskontingent, kvalitetskontrollavgift og serviceavgift i 2024.

Individuell kontingent

  • Medlem kr 2 130
  • Medlem senior, fra 70 år, kr 1 065
  • Praksismedlem kr 1 595
  • Studentmedlem kr 0

Abonnement på Revisjon og Regnskap er inkludert i kontingenten.

Dine medlemsfordeler Meld deg inn i Revisorforeningen

 

Kvalitetskontrollavgift 

Oppdragsansvarlige revisorer er underlagt kvalitetskontroll fra Revisorforeningen, et oppdrag vi har på vegne av Finanstilsynet. Årlig avgift for å delta i ordningen er kr 3 640 eks. mva. for den enkelte oppdragsansvarlige revisor.

Serviceavgift firma

Serviceavgiften beregnes av firmaets omsetning til hhv. revisjons- og regnskapsførerklienter. Firmaene innrapporterer omsetning elektronisk til Revisorforeningen hver høst. Avgiften faktureres firmaet og beregnes trinnvis etter følgende satser og innslagspunkter:

Grunnlag omsetning til revisjonsklienter:  

0 - 9,9 mill. kr  4,7 promille  
10 - 29,9 mill. kr  2,5 promille  
30 - 99,9 mill. kr  2,0 promille  
over 100 mill. kr  1,4 promille

Minsteavgift er 11 000 kroner.

Grunnlag omsetning til regnskapsførerklienter:  

0 - 2,9 mill. kr  2,0 promille  
3 - 14,9 mill. kr  0,8 promille  
15 - 99,9 mill. kr  0,4 promille  
over 100 mill. kr  0,2 promille

Med total omsetning til revisjonsklienter menes revisjon, rådgivning, skatt mv. til disse. Tilsvarende gjelder for omsetning til regnskapsførerklienter. Grunnlaget er uavhengig av juridisk enhet som fakturerer tjenesten.

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du har spørsmål om medlemskap eller -kontingenter i Revisorforeningen.