Vedtekter Den norske Revisorforening 1 - § 1 Revisorforeningens formål og organisering

Foreningens navn er Den norske Revisorforening. Kortformen Revisorforeningen kan benyttes.

§ 1-2 Formål

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.  

Revisorforeningens formål er å

  • arbeide for høy faglig kompetanse og etisk standard blant medlemmene
  • arbeide for at revisors tjenester og kompetanse anerkjennes for å ha høy kvalitet og er relevant for alle sentrale brukergrupper
  • arbeide for at profesjonen har et godt omdømme og er en attraktiv bransje å arbeide i
  • sikre at norske revisorer har gode og hensiktsmessige rammebetingelser
  • være bransjens talerør i den nærings- og samfunnspolitiske debatten

§ 1-3 Kontorsted

Revisorforeningens kontorsted er i Oslo.

§ 1-4 Lokalforeninger

Medlemmer i Revisorforeningen kan danne lokalforeninger. Lokalforeningenes vedtekter skal godkjennes av Revisorforeningens styre.

Lokalforeningene skal årlig orientere Revisorforeningens styre om sin virksomhet.


Neste kapittel