Om Revisorforeningen

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.

Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.

Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Revisorforeningen deltar aktivt og spiller en sentral rolle i utvikling av revisjons- og regnskapsfaget nasjonalt, i Norden, EU og globalt.

Revisorforeningen er sertifisert Miljøfyrtårn. Siste års klima- og miljørapport sendes på forespørsel til post@revisorforenigen.no.

Har du spørsmål om Revisorforeningen? Kontakt oss på post@revisorforeningen.no.