Om Revisorforeningen

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for statsautoriserte revisorer i Norge.

Våre 5500 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, i offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 500 av medlemmene er studenter.

Revisorforeningen driver omfattende kurs- informasjons- og veiledningsvirksomhet rettet mot  medlemmer og andre. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen også regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.

Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud både for revisorer og autoriserte regnskapsførere. I 2023 deltok over 26 000 personer på våre kurs, hvorav 20 000 på eKurs og 3 800 på webinarer.

Revisorforeningen har en aktiv rolle i utvikling av revisjons- og regnskapsfaget nasjonalt, i Norden, EU og globalt.

Revisorforeningen er sertifisert Miljøfyrtårn. Siste års klima- og miljørapport finner du i artikkelen Vi er Miljøfyrtårn.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om Revisorforeningen.

Miljofyrtarn - v3 - Banner 1920x1080px.jpg