Om Revisorforeningen

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.

Våre 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, i offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av medlemmene er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver omfattende kurs- informasjons- og veiledningsvirksomhet rettet mot  medlemmer og andre. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen også regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.

Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud både for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Revisorforeningen har en aktiv rolle i utvikling av revisjons- og regnskapsfaget nasjonalt, i Norden, EU og globalt.

Revisorforeningen er sertifisert Miljøfyrtårn. Siste års klima- og miljørapport sendes på forespørsel til post@revisorforenigen.no.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om Revisorforeningen.

Miljofyrtarn - v3 - Banner 1920x1080px.jpg