Ansatte i Revisorforeningen

Alfabetisk oversikt etter fornavn over ansatte i Den norske Revisorforening.

Slik er vi organisert.

Aina Thaule-Hatt, kurskoordinator
Telefon: 976 09 824, e-post: aina.thaule-hatt@revisorforeningen.no

Alf Asklund, tidsskriftsredaktør
Telefon: 402 04 310, e-post: alf.asklund@revisorforeningen.no

Bjørg B. Larsen, resepsjon/sentralbord
Telefon: 23 36 52 98, e-post: bjorg.larsen@revisorforeningen.no 

Brita Ramsberg, organisasjonssjef
Telefon: 951 25 990, e-post: brita.ramsberg@revisorforeningen.no

Børge Busvold, rådgiver skatt
Telefon: 414 53 309, e-post: borge.busvold@revisorforeningen.no

Camilla Brunfelt, rådgiver merverdiavgift
Telefon: 920 47 598, e-post: camilla.brunfelt@revisorforeningen.no 

Elisabeth Fiksdal, kurskoordinator
Telefon: 473 50 031, e-post: elisabeth.fiksdal@revisorforeningen.no  

Ellen Graham, kurs- og forlagssjef
Telefon: 916 08 615, e-post: ellen.graham@revisorforeningen.no

Erik Avlesen-Østli, rådgiver 
Telefon: 474 76 707, e-post: erik.avlesen-ostli@revisorforeningen.no

Espen Knudsen, fagsjef rammebetingelser
Telefon 413 23 438, e-post: espen.knudsen@revisorforeningen.no

Eva Brenna, resepsjon/sentralbord
Telefon: 23 36 52 98, e-post: eva.brenna@revisorforeningen.no

Harald Brandsås, fagdirektør
Telefon: 995 25 186, e-post: harald.brandsaas@revisorforeningen.no 

Hilde Roheim Ebbesberg, rådgiver regnskap/revisjon
Telefon: 934 14 527, e-post: hilde.ebbesberg@revisorforeningen.no 

Ingela Skogli, forlags- og kurskoordinator
Telefon: 928 88 905, e-post: ingela.skogli@revisorforeningen.no

Kai Morten Hagen, fagsjef revisjon
Telefon 993 85 171, e-post: kai.morten.hagen@revisorforeningen.no

Kjersti Syljeset, kurs- og medlemskoordinator
Telefon: 993 55 090, e-post: kjersti.syljeset@revisorforeningen.no

Per Hanstad, administrerende direktør
Telefon: 480 20 082, e-post: per.hanstad@revisorforeningen.no

Paal Braanaas, rådgiver skatt
Telefon: 900 40 951, e-post: paal.braanaas@revisorforeningen.no 

Renate Slaathaug Gudim , økonomisjef (permisjon)
Telefon 916 11 301, e-post: renate.gudim@revisorforeningen.no

Ruben Bjerketveit, rådgiver revisjon 
Telefon: 400 33 430, e-post: ruben.bjerketveit@revisorforeningen.no

Signe Haakanes, rådgiver regnskap
Telefon: 917 86 520, e-post: signe.haakanes@revisorforeningen.no

Stephen Bråthen, kommunikasjonssjef
Telefon: 950 66 396, e-post: stephen.braathen@revisorforeningen.no

Sverre Auestad, informasjonsrådgiver
Telefon: 976 88 910, e-post: sverre.auestad@revisorforeningen.no 

Øyunn Fosmark Aarhus, IT systemansvarlig
Telefon: 479 78 686, e-post: oyunn.aarhus@revisorforeningen.no

Aasmund Eilifsen, rådgiver revisjon (deltid 1 dag/uke)
Telefon: 23 36 52 00, e-post: aasmund.eilifsen@revisorforeningen.no

 

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS)

Harald Brandsås, leder av sekretariatet
Telefon: 995 25 186, e-post: harald.brandsaas@revisorforeningen.no 
Internett: www.regnskapsstiftelsen.no 
E-post: nrs@revisorforeningen.no