Annonsering tidsskrifter

Treff målgruppen din, og annonsér i Revisjon og Regnskap og Revisor informerer!

Revisjon og Regnskap

Bladet har syv utgaver i året og målgruppen er revisorer, studenter og lærere innen regnskap og revisjon, regnskapskontorer, regnskapsførere, advokater, regnskaps- og økonomiavdelinger og offentlige myndigheter. 
Alle medlemmer, praksismedlemmer og studentmedlemmer i Revisorforeningen har tilgang til Revisjon og Regnskap som del av medlemskapet.

Digital annonsering Revisjon og Regnskap 

Format og priser:

  • 875 x 200 pixler (Topboard): kr 10 000 eks. mva. pr. måned fra bestilling
  • 300 x 600 pixler (Skyskraper): kr 7500 eks. mva. pr. måned fra bestilling
  • 300 x 200 pixler (Board): kr 4500 eks. mva. pr. måned fra bestilling

 Rabatter:

  • 10 % rabatt ved bestilling av 2 måneder
  • 20 % rabatt ved bestilling av 6 måneder
  • 30 % rabatt ved bestilling av 12 måneder
Forside RR.png

Se revregn.no og utgivelsesplan og annonsering Revisjon og Regnskap 2024

Annonsebestilling Revisjon og Regnskap

Kontakt Pia Himberg, e-post: [email protected], mobil: 919 03 697 

 

Revisor informerer

Bladet har fire utgivelser i året og hovedmålgruppen er eiere og ledere i små og mellomstore bedrifter, men bladet kan også være av interesse for ledere og styremedlemmer i store bedrifter. Bladet benyttes av revisjonsselskaper mot klienter/kunder.

Alle medlemmer som er oppdragsansvarlige revisorer, mottar bladet som en del av medlemskapet i Revisorforeningen.

Annonsebestilling Revisor informerer

Kontakt Pia Himberg, e-post: [email protected], mobil: 919 03 697