Annonsering tidsskrifter

Treff målgruppen din, og annonsér i Revisjon og Regnskap og Revisor informerer!

Revisjon og Regnskap

Bladet har åtte utgaver i året og målgruppen er revisorer, studenter og lærere innen regnskap og revisjon, regnskapskontorer, regnskapsførere, advokater, regnskaps- og økonomiavdelinger og offentlige myndigheter. 
Alle medlemmer, praksismedlemmer og studentmedlemmer i Revisorforeningen har tilgang til Revisjon og Regnskap som del av medlemskapet.

Digital annonsering Revisjon og Regnskap 2023

Format og priser:

  • 875 x 200 pixler (Topboard): kr 10 000 eks. mva. pr. måned fra bestilling
  • 300 x 600 pixler (Skyskraper): kr 7500 eks. mva. pr. måned fra bestilling
  • 300 x 200 pixler (Board): kr 4500 eks. mva. pr. måned fra bestilling

 Rabatter:

  • 10 % rabatt ved bestilling av 2 måneder
  • 20 % rabatt ved bestilling av 6 måneder
  • 30 % rabatt ved bestilling av 12 måneder
Forside RR.png

Se revregn.no og annonsepriser, annonseformater etc. for Revisjon og Regnskap 2023

Kontakt Ellen Graham for annonsebestilling på telefon 23 36 52 00 eller e-post [email protected].  

 

Revisor informerer

Bladet har fire utgivelser i året og hovedmålgruppen er eiere og ledere i små og mellomstore bedrifter, men bladet kan også være av interesse for ledere og styremedlemmer i store bedrifter. Bladet benyttes av revisjonsselskaper mot klienter/kunder.

Alle medlemmer som er oppdragsansvarlige revisorer, mottar bladet som en del av medlemskapet i Revisorforeningen.

Kontakt Ellen Graham for annonsebestilling på telefon 23 36 52 00 eller e-post [email protected].