Revisor informerer

Et informativt temablad innen skatt, avgift, selskapsrett, regnskap og personlig økonomi. Fire utgaver pr. år.

Priser årsabonnement 2022

  • Medlemmer i Revisorforeningen: kr 210 
  • Ikke-medlemmer: kr 270
  • Studenter: kr 100

Målgruppen er eiere og ledere i små og mellomstore bedrifter. Bladet er også aktuelt for ledere og styremedlemmer i større bedrifter.

Mange revisjonsselskaper benytter bladet som kundeblad. 

Revisor informerer kommer ut fire ganger i året og har et opplag på ca. 17 000. 

Annonsering og utgivelsesplan 2022

Se utgivelsesplan og annonsepriser Revisor informerer 2022.

Medlemstilbud 

Firmaprofilering (krever pålogging) 

ISSN: 1503-6693