Kjøpsvilkår abonnement

Her finner du informasjon om abonnementspriser, frakt, eksp.omk., firmaprofilering, betalingsvilkår, oppsigelse, reklamasjon, angrerett og personopplysninger.

Abonnementspriser 

Se omtale av det enkelte abonnement.

Frakt-/ekspedisjonsomkostninger 

Kommer i tillegg til abonnementsprisene, unntatt Revisjon og Regnskap, eFacta og Aktuelle satser nettutgave.

Revisjon og Regnskap nettutgave

Abonnenter på Revisjon og Regnskap har tilgang til nettutgaven av bladet. Rettigheten til å bruke nettutgaven er personlig og følger abonnementet på papirutgaven. Du får tilgang til nettutgaven ved å logge inn på revisorforeningen.no med ditt abonnementsnummer som brukernavn og passord. Klikk på «Tidsskrifter» i toppmenyen og velg «Revisjon og Regnskap på nett». Abonnementsnummeret er trykket i adressefeltet på bladets bakside. Du kan selv endre brukernavn og/eller passord etter førstegangs pålogging.

Firmaprofilering 

Er du medlem i Revisorforeningen kan du bestille firmaprofilering (krever pålogging) på våre abonnementer.
Kontakt forlag@revisorforeningen.no for nærmere informasjon.

Betalingsvilkår 

14 dager fra fakturadato.

Oppsigelse 

Abonnementet anses løpende til oppsigelse. Oppsigelse for kommende års abonnement må skje innen utgangen av desember.

Reklamasjon 

Kontakt forlag@revisorforeningen.no dersom du mottar produkt med feil eller mangler.

Forbrukers angrerett 

Forbruker har i henhold til angrerettloven full returrett i 14 dager fra produktet mottas, se angrerettskjema A for varer og B for tjenester.
Kontakt forlag@revisorforeningen.no før du returnerer produktet. Tilbakebetaling/kreditering blir gjort så snart produktet er mottatt av oss i salgbar stand, sammen med leveringsdokumentene som fulgte produktet. Returkostnader dekkes av forbruker.

Personvern

Formål med behandling av personopplysninger 

De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å oppfylle avtale om abonnement, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for utsendelse av blader og faktura samt bokføring, slik at avtalen om abonnement kan oppfylles. Personopplysningene brukes også til markedsundersøkelser og analyser.

Kontaktinformasjon 

DnR Kompetanse AS
Postboks 2914 Solli
N - 0230 Oslo
Telefon (+47) 23 36 52 00
E-post: forlag@revisorforeningen.no