Presse

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for norske revisorer og revisjonsselskaper.

Revisorforeningen er talerør for bransjen og offisiell høringsinstans i alle saker som vedrører profesjonen og næringslivets rammevilkår.

Pressetalsperson i Revisorforeningen

Per Hanstad
Administrerende direktør i Den norske Revisorforening 
Mobil: (+ 47) 480 20 082 
E-post: per.hanstad@revisorforeningen.no

Per Hanstad 0619 - ute HI100 halvprotrett - 5,0 MB.JPG

 

Miljofyrtarn - v3 - Banner 1920x1080px.jpg