Bli revisor

Revisoryrket er utfordrende, spennende og i konstant utvikling. Finansiell- og ikke-finansiell rapportering smelter sammen, og revisors rolle som pådriver i å forbedre og utvikle selskapenes rapportering er viktigere enn noen gang.

Hvordan bli revisor? Studiesteder i Norge

 

Teamwork II.jpg

For å bli statsautorisert revisor kreves det master i regnskap og revisjon (MRR), eventuelt annen relevant master (ofte økonomi og administrasjon/ledelse) med tillegg av en ettårig MRR.

Revisjon = tillit!

Revisor er allmennhetens tillitsperson. Som revisor har du et samfunnsoppdrag - du sørger for at bedrifter, investorer og allmennheten kan ha tillit til selskapenes rapportering, både den finansielle og ikke-finansielle. 

Spennende yrke

Revisoryrket er interessant og variert, og i stor grad teknologidrevet. Som revisor jobber du i team med dyktige kolleger, og med mange ulike oppgaver. Du får gode muligheter til å faglig fordypning og spesialisering, og unik innsikt i og kunnskap om ulike bransjer og selskaper. Du kommer også "tett på" ledelsen og andre i sentrale posisjoner hos klientene. 

Stor fleksibilitet - mange muligheter

Med revisorutdanning har du gode karrieremuligheter i landets mange store og små revisjons- og rågivningsselskaper. Med utdanning i og jobberfaring fra revisjon er også karrieremulighetene mange utenfor bransjen, i næringslivet og i offentlig sektor.

Et godt arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er generelt godt for revisorer. Hvert år rekrutteres det 500-600 nyutdannede til bransjen. I all hovedsak er det de større revisjons- og rådgivningselskapene som rekrutterer kandidater rett fra studiene. 

Livslang læring

En god revisor og rådgiver må være faglig oppdatert. For statsautoriserte revisorer er  etterutdanning obligatorisk. Revisjonsselskapet du jobber i vil sørge for at du løpende får vedlikeholdt og styrket din kompetanse - betalt og i arbeidstiden.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om å bli revisor.