Hvordan bli revisor?

For å bli statsautorisert revisor kreves utdanning på masternivå og tre års relevant praksis. I Norge kan du ta revisorstudiet (MRR) på mange studiesteder landet rundt.

Hvordan-blir-jeg-revisor-web-1100.jpg

Det er krav til mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) for å bli statsautorisert revisor. Studiet tilbys ved flere skoler: 

Studiesteder i Norge


Et typisk studieløp for å bli revisor vil være en bachelor i økonomi og administrasjon og enten MRR eller master i økonomi og administrasjon/ledelse (MØA). Har du en MØA, må du i tillegg ta en ettårig MRR for å kunne bli statsautorisert revisor.

Har du en annen bachelor- eller mastergrad, kan også disse kvalifisere til opptak på MRR. Sjekk med din skole hvilke krav som gjelder.

Det er i tillegg krav til tre års relevant praksis for å få Finanstilsynets godkjenning.

Har du spørsmål? Kontakt oss