Revisor er samfunnets tillitsperson

Når revisor signerer en beretning, et regnskap eller en bærekraftrapport, kan du stole på at helheten stemmer. At selskapet snakker sant om året som har gått. Det er derfor signaturen fra revisor er gull verdt, både for små og store virksomheter i landet vårt, og for samfunnet.

Hvorfor har vi revisjon?​
Hvorfor-har-vi-revisjon-web-1100.jpg
Hva er revisjon?​


Revisor er uavhengig og hele samfunnets tillitsperson ​

Rammene for et revisjonsoppdrag er lovbestemt, og bak hver revisjonsberetning ligger hundrevis av kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige regnskapsposter. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir et riktig bilde av selskapets økonomi, og grunnlaget for fortsatt drift.​

Du kan stole på informasjon som er revidert​

Den profesjonelle tilnærmingen gjør at revisor ikke bare kan uttale seg om det som er med i regnskapet, men også det som burde ha vært der, altså regnskapets fullstendighet.​

I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om regnskapet er riktig. Det gjør at alle regnskapsbrukere kan ta beslutninger på sikkert grunnlag.​

Sikrer at skatter og avgifter er korrekt rapportert​

Revisor har et særlig ansvar for at selskapenes skatte- og avgiftsrapportering er korrekt. En reaksjon fra revisor er oftest det første varslet om at noe er galt, slik at offentlige kontrolletater kan reagere raskt og målrettet.