Omdømmekampanjen - materiell

Kampanjeelementer som revisjonsfirmaene og du som medlem kan bruke i sosiale medier, på egne nettsider, i presentasjoner osv. for å støtte opp om omdømmekampanjen.

Kampanje fase 4 - september 2023

Felles fortelling for revisor og bransjen

Målet vårt er å skape en felles gjennomtenkt fortelling – om tillit, og revisorenes rolle som alle kan bruke, eller deler av den, i sammenhenger der det kan være nyttig. En formulering, en setning, et avsnitt. Den felles fortellingen er en hjelp på veien for at også dere lettere skal finne ordene, og fortellingen, når dere får muligheten til å formidle den.

Målet er at du som revisor og virksomheten du jobber i, og vi i Revisorforeningen får en felles fortelling som hjelper oss som bransje til å bygge et sterkere omdømme. 


Verdien av tillitt – tekster og video til fri bruk

 

Tekster som du og ditt firma fritt kan benytte 

Felles fortelling for revisor og bransjen (pdf) 
Film, 2:21 minutter med teksting Verdien av tillit, med teksting (mp4, 260 MB) 
Film, 2:21 minutter uten teksting  Verdien av tillit, uten teksting (mp4, 260 MB) 

Annonseartikler fra E24

E24 annonse De fleste aner ikke hva en revisor gjør.png

 

Kampanje fase 3 – april 2023 

Signaturen som er gull verdt

Hovedfilm 45 sekunder Mp4-format
 
Film 15 sekunder  Mp4-format
 
Film 10 sekunder Mp4-format
 
Film 6 sekunder

Mp4-format

 
Printannonse   PDF-format 
Printannonse bilde .png