9 av 10 nyutdannede som rekrutteres til revisjonsbransjen har en mastergrad

I 2020 ansatte de 30 største revisjonsselskapene 563 nyutdannede. 65 prosent hadde en master i økonomi og administrasjon, 24 prosent en master i regnskap og revisjon.

Publisert:

Det viser Revisorforeningens rekrutteringsundersøkelse for 2020. 

Som nyutdannet menes de som i løpet av året er ansatt i revisjonsfirmaene direkte fra utdanningsinstitusjonene, i hovedsak kandidater uten tidligere arbeidserfaring i bransjen.

Fordelingen av nyansatte etter utdanningsbakgrunn i hhv. 2020 (pr. oktober) og 2019 (hele året) er som følger:  

Utdanningsbakgrunn 2020 2019
Master i økonomi og administrasjon 65 % 63 %
Master i regnskap og revisjon 24 % 22 %
Bachelor i økonomi og administrasjon 6 % 4 %
Bachelor i revisjon og regnskap 4 % 8 %
Annen utdanning 1 % 3 %

Hvor i Norge blir nyutdannede ansatt?

Halvparten av de nyrekrutterte ansettes på kontorer utenfor de store byene. Oslo leder an blant storbyene, hele 34 prosent av nyansettelsene skjer her.

Rekrutteringsundersøkelsen 2020.PNG

Hvor rekrutteres det fra?

En stor andel av de nyrekrutterte kommer fra noen få studiesteder. Flest kommer fra NHH og BI.   

Fordelingen av nyansatte etter studiested ser slik ut (samlet, både bachelor og master):

Studiested 2020 2019
Norges Handelshøyskole (NHH) 163 157
BI 121 116 
NTNU 42 47
Universitetet i Agder 39 60
Universitetet i Stavanger 35 39
OsloMET  32 14
Copenhagen Business School, Copenhagen (CBS) 30 27
UiT Norges arktiske universitet  23 19 
Nord Universitet 17 19
Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet 13 13
Andre studiesteder i Norge 13 8
Øvrig utland 11 18
Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold 6 9
Universitetet i Sørøst-Norge, Bø 6 6
Høgskolen i Molde 4 10
Høgskolen i innlandet 4 8
Høgskolen i Østfold 4 7
Totalt antall nyrekrutterte 563 577

Begynnerlønn for nyutdannede

Gjennomsnittlig begynnerlønn for nyutdannede etter utdanningsbakgrunn:

  2020 2019
Master i regnskap og revisjon 458 244 458 513
Master i økonomi og administrasjon 451 737 448 384
Bachelor i regnskap og revisjon 432 921 426 167
Bachelor i økonomi og admininstrasjon 418 417 414 813
Annen utdanningsbakgrunn 458 792 439 583
Gjennomsnitt alle 443 348 437 492