Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Medlemsinformasjon

 • Åpningstider i sommer

  Sentralbordet i Revisorforeningen er stengt i uke 28 til 30, dvs. fra 11. juli til og med 31. juli.

  29.06.2022

 • Hva skjer - uke 25

  Akademiet for bærekraftsrapportering: Kull 1 åpnet for påmelding / 335 deltakere på introduksjonskurset | Enighet om EUs direktiv for bærekraftsrapportering | Kontaktmøte med Riksrevisjonen m.fl. | Møte med Handelshøyskolen BI.

  26.06.2022

 • Innboforsikring med Revisorforeningen​

  Alle trenger innboforsikring, og som medlem i Revisorforeningen får du en av markedets beste innboforsikringer hos Jbf bank og forsikring. Forsikringen har Jbfs beste vilkår med meget god dekning og til svært gunstig pris.

  19.06.2022

 • Hva skjer?

  Styremøte i Revisorforeningen | Ny regnskapsførerlov | Omdømmekampanjen – ung workshop | IAASB – standarder for revisjon av små selskaper og bærekraftsrapportering | Akademiet for bærekraftsrapportering | Knallgod fordelsavtale for bank og forsikring | Praktisk eksamen for revisor – nå åpen for påmelding.

  19.06.2022

 • Hva skjer?

  Revisorforeningen samlet studielederne for masterstudiene i revisjon og regnskap | Årsmøte i Norsk RegnskapsStiftelse | Møte i Revisjonskomiteen.

  12.06.2022

 • Hva skjer?

  Nytt styre i Revisorforeningen - Henrik Woxholt ny styreleder | 400 deltok på Revisortreffet | Revisorforeningen på Regnskapstreff i Sør.

  05.06.2022

 • Nytt styre i Revisorforeningen

  Henrik Woxholt fra Deloitte er valgt som ny styreleder i Revisorforeningen. Johan Lid Nordby fra EY er valgt til ny nestleder.

  03.06.2022

 • Internet Explorer avvikles 15. juni 2022

  Vi minner om at nettleseren Internet Explorer (IE) deaktiveres på verdensbasis onsdag 15. juni 2022. Webstatistikken viser at et fåtall av våre brukere fortsatt benytter Internet Explorer – vi oppfordrer nå disse til å bytte til en annen nettleser.

  01.06.2022

 • Hva skjer?

  Digital selskapsetablering | Møte i Nordisk Revisorforbund | Generalforsamling i Revisorforeningen | Revisortreffet 2. juni.

  29.05.2022

 • Bilforsikring fra Jbf​

  Husk å bruke forsikringsfordelene dine! Som medlem i Revisorforeningen får du en av markedets beste bilforsikringer hos Jbf bank og forsikring. I tillegg til alle forsikringer du trenger, til gode priser.​

  22.05.2022

 • Hva skjer?

  Akademiet for bærekraftsrapportering – introduksjonskurs | Revisorforeningens årsrapport for 2021 er klar | Regnskapsforum for storbedrifter | Møte i Revisjonskomiteen | Revisorforeningen i NKRFs revisjons- og regnkapskomite.

  22.05.2022

 • Revisorforeningens årsrapport 2021

  Revisorforeningens årsrapport gir en god oversikt over alle de viktige samfunnsmessige områdene vi som bransje kontinuerlig arbeider med.

  20.05.2022

 • Hvordan investere og spare smartere?

  Vil du få mest mulig ut av sparepengene dine og lære mer om investering? Nå har du muligheten! Bli med Dansk Bank på en gratis serie med webinarer fra 23. mai til 8. juni.

  19.05.2022

 • Hva skjer?

  EAA Congress – Europeisk regnskapskonferanse på NHH | Kontaktmøte med Finanstilsynet om tilsynet med noterte foretaks regnskaper (regnskapstilsynet) | Generalforsamling i Revisorforeningen.

  15.05.2022

 • Innkalling til generalforsamling 2022 i Den norske Revisorforening

  Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 2. juni 2022 kl.13:00 (registrering fra kl. 12:45). Generalforsamlingen blir avholdt på Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemiasgate 15 i Bjørvika, med mulighet for å delta og stemme elektronisk uten å være til stede.

  11.05.2022

 • Hva skjer?

  Bærekraftakademiet – introduksjonskurs | Ny standard for revisjon av små virksomheter - statusoppdatering | Ny skattemelding for næringsdrivende | Bærekraftdirektivet i norsk lovgivning | Ingen ytterligere utsettelse for skattemeldingen og årsregnskapet.

  08.05.2022

 • Hva skjer?

  Utviklingen av EU-regler innenfor bærekraft| Felles standarder for rapportering av bærekraft | Revisjon av klienter i finanssektoren – bransjemøte.

  01.05.2022

 • Gratis webinar om datasikkerhet 5. mai

  IT-sikkerhet er ikke bare viktig for de store bedriftene, også små og mellomstore bedrifter er angrepsmål og må beskytte sine digitale verdier. Telenor inviterer til gratis webinar om datasikkerhet torsdag 5. mai kl. 09:00–09:45.

  27.04.2022

 • Hva skjer?

  Revisortreffet | Møte med Næringsdepartementet | Styremøte | Webinar: Sanksjoner mot Russland – revisors rolle | Møte i revisjonskomiteen | Møte i regjeringens skatteutvalg | Strategigruppen for Bærekraftakademiet.

  24.04.2022

 • Hva skjer?

  Møte med Finanstilsynet om kvalitetskontrollen | Revisorkollegiet med lokal omdømmekampanje i Drammen og Kongsberg | Omdømmekampanjen presentert for den danske revisorforeningen | Revisorforeningen på nasjonalt allmøte i PwC | Revisorforeningen på studenttreff ved Nord Universitet | Møte i referansegruppen for Descartes.

  10.04.2022

 • Hva skjer?

  Kontaktmøte med Riksrevisjonen | Revisorforeningens ressursgruppe for bærekraft | Møte med Skattedirektoratets særavgiftsgruppe.

  03.04.2022

 • Hva skjer?

  Status for ny global standard for bærekraftrapportering og andre viktige standarder – IAASB | Verdipapirlovutvalget - bærkraftdirektivet skal inn i regnskapslovgivningen | Omdømmekampanjen: Konkurranse – la det gå sport i det | SLM Revisjon med lokal omdømmekampanje i Lillestrøm.

  27.03.2022

 • Hva skjer?

  Revisorforeningens omdømmekampanje starter 21. mars | EUs bærekraftdirektiv – status | Felles standarder for rapportering av bærekraft | Revisortreffet og generalforsamling 2. juni 2022.

  20.03.2022

 • Hva skjer?

  Møte med Økokrim | Styremøte i Revisorforeningen | Revisorforeningens omdømmekampanje – bli med på webinar 18. mars | Ukraina-krigen: Hva du må vite som revisor | Revisorforeningen støtter Røde Kors sitt humanitære arbeid i Ukraina | Revisortreffet og generalforsamling 2. juni 2022.

  13.03.2022

 • Sørg for å ha en god reiseforsikring

  En av de viktigste reiseforberedelsene du gjør er å sjekke reiseforsikringen – på lik linje med å pakke kofferten. Reiseforsikringen skal hjelpe deg dersom det skjer uhell, eller hvis det oppstår noe som gjør at du ikke kan reise likevel.

  09.03.2022

 • Hva skjer?

  Fleksibelt arbeidsliv – møte med Venstres stortingsgruppe | Kompensasjonsordningene – møte med Finanstilsynet | Hva betyr Ukraina-krisen for revisor? | Felles europeisk holdning til Ukraina-krisen? | Revisorforeningens omdømmekampanje | Digitalisering av stiftelse og drift av SMB-selskaper | Oppdatering av god regnskapsføringsskikk (GRFS) | Rapportering av bærekraftopplysninger.

  06.03.2022

 • Eksempler på engasjementsbrev

  Her finner du eksempler på engasjementsbrev for revisjonsoppdrag, oppdrag om revisorbekreftelser (revisorbekreftelser etter selskapslovgivningen mv.) og rådgivningsoppdrag.

  28.02.2022

 • Hva skjer?

  Bli med på Webinar 3. mars kl. 08.00 om Revisorforeningens store omdømmekampanje | Register over reelle rettighetshavere | Nyhet: Revisorenes bærekraftakademi.

  27.02.2022

 • Hva skjer?

  Revisorforeningens Harald Brandsås oppnevnt som medlem i Verdipapirlovutvalget | Revisorforeningen søker fagdirektør selskapsrapportering og bærekraft | Status standarder for bærekraftrapportering fra EFRAG.

  20.02.2022

 • Hva skjer?

  Veiledning til hvitvaskingsloven – Revisorforeningens innspill til Finanstilsynet | Lønnsstøtteordningen – innspill til kontrollhandlinger | Fremtidens innkreving – veiledning vs. kontroll og straff | SAF-T – møte i forvaltningsorganet | Revisorforeningen holdt foredrag for IMDi.

  13.02.2022

 • Hva skjer?

  Styremøte i Revisorforeningen | Kompensasjonsordning 4 for foretak med stort omsetningsfall, har åpnet for søknader.

  30.01.2022

 • Hva skjer?

  Møte med Finansdepartementet | Mye feil i rapportering av differensiert arbeidsgiveravgift | EU-forslag om bærekraftrapportering | Stor oppslutning om webinar om SMB og bærekraft | Besøk hos RSM Norge.

  23.01.2022

 • Hva skjer?

  EU-konsultasjon om eierstyring og selskapsledelse, revisjon og tilsyn med selskapsrapporteringen | Høring om standard for revisjon av mindre komplekse virksomheter | Rekordmange gjennomførte praktisk eksamen | Snart går startskuddet for tidenes omdømmekampanje.

  16.01.2022

 • Bransjeundersøkelsen 2021

  Hver fjerde ikke-partner i ekstern revisjon vurderer å bytte jobb. Det viser Revisorforeningens bransjeundersøkelse som ble gjennomført høsten 2021.

  12.01.2022

 • Forsikrings- og bankavtale med Jbf

  Revisorforeningens avtale med Jbf bank og forsikring gir unik tilgang til svært gunstige privatforsikringer og banktjenester.

  11.01.2022

 • Hva skjer?

  Revisorforeningen har deltatt på fagsamlinger i PwC og BDO | Vi ønsker innspill til ny standard for revisjon av små foretak | Statusmøte om cyberangrep på norske bedrifter.

  09.01.2022

 • Min kursplanlegger: ny 3-årsperiode

  1. januar 2022 begynte ny 3-årsperiode for etterutdanning. «Min kursplanlegger» på revisorforeningen.no viser nå dine etterutdanningstimer for 2020, 2021 og 2022. For å summere dine etterutdanningstimer for avsluttet 3-årsperiode 2019-2021 må du gå til fanen «Historikk» i min kursplanlegger.

  02.01.2022

 • Bruk kursplanleggeren – få oversikt!

  Påloggede medlemmer og abonnenter på ReKomp kan selv sjekke status på egen etterutdanning som revisor og regnskapsfører under «Min kursplanlegger».

  02.01.2022

 • Har vi korrekte opplysninger om deg?

  For at vi skal kunne yte våre medlemmer best mulig service er det viktig at vi til enhver tid har registrert korrekte kontaktopplysninger. Alle påloggede medlemmer kan selv sjekke hvilke opplysninger vi har registrert under «Min side» på revisorforeningen.no.

  02.12.2021

 • Artikkelprisen 2021 og forelesningsprisen 2020

  Artikkelprisen 2021 er tildelt advokatene Morten Fjermeros og Jon Alexander Neder for artikkelen «Planlegging ved generasjonsskifte». Pris for beste foreleser på Fagdagene 2020 er tildelt Roger Kjelløkken, PwC, for kurset «Revisjonsberetningen – riktig bruk av forbehold og presiseringer».

  29.11.2021

 • "Min kursplanlegger" som regnskapsfører

  Som regnskapsfører må du påse at du oppfyller Finanstilsynets minimumskrav innenfor hvert fagområde fordi "Min kursplanlegger" kun tar hensyn til totalkravet på 77 timer.

  21.10.2021

 • Opptak fra Forenklingskonferansen 2021

  Hovedtema på årets forenklingskonferanse var «Smart» regulering, bedre lovprosesser, brukerinvolvering og evaluering, og forenkling gjennom bedre digitale tjenester i kommunene.

  03.10.2021

 • Hva skjer?

  Styremøte i Revisorforeningen | Forslag om heving av tersklene for revisjonsplikt på høring | Frist for bekreftelser i kompensasjonsordning 1 | Fremtidens innkreving – møte med Skatteetaten | Ny MVA-melding.

  29.08.2021

 • Medlemsundersøkelsen 2020

  Høsten 2020 gjennomførte Revisorforeningen en medlemsundersøkelse. Resultatene viser at medlemmene er godt fornøyd med foreningens prioriteringer og arbeidet som gjøres.

  12.02.2021

 • Starte egen virksomhet?

  Nedenfor har vi samlet noen nyttige tips til deg som skal starte egen virksomhet eller påta deg oppdragsansvar.

  05.01.2021

 • Bankavtalen med Danske Bank

  Vår avtale med Danske Bank gir deg som medlem boliglån til 2,65 % rente. Er du under 34 år er renten er 2,44 %.

  15.11.2020

 • Pensjon, person- og reiseforsikring

  Velger du Revisorforeningens innkjøpsfellesskap på næringslivsforsikring, får du både god pris og markedsledende vilkår.

  30.06.2020

 • Næringslivsforsikring

  Velger du Revisorforeningens innkjøpsfellesskap på næringslivsforsikring, får du både god pris og markedsledende vilkår.

  30.06.2020

 • Proff Forvalt Pluss

  Revisorforeningen har inngått fordelsavtale med Proff Forvalt. Avtalen gir deg som er medlem svært god pris på tjenesten Proff Forvalt Pluss.

  12.12.2019

 • Hvem rekrutteres til revisjonsbransjen?

  9 av 10 nyutdannede som rekrutteres til revisjonsbransjen har en mastergrad. Det viser Revisorforeningens rekrutteringsundersøkelse for 2019.

  15.11.2019

 • Cyberforsikring

  Bedrifter rammes stadig oftere av cyber-/ dataangrep og konsekvensene kan være svært alvorlige. Likevel er det få bedrifter som har forsikring som dekker dette.

  17.10.2019

 • Styreplan for revisor

  Styreplan - utviklet for å håndtere styrearbeid og generalforsamling fra A til Å. Enkelt, effektivt, papirløst.

  14.10.2019

 • Følg Revisorforeningen i sosiale medier

  Revisorforeningen er på alle de viktigste sosiale plattformene hvor vi løpende legger ut saker som er relevante for vår bransje og for deg som er medlem.

  16.09.2019

 • Bilavtale - BMW og Mini

  Revisorforeningen har fornyet avtalen med BMW Group Norge som gir medlemmer gode rabatter på BMW og Mini.

  06.09.2019

 • Opptak fra DnR-dagen 2019

  Gikk du glipp av årets DnR-dag? Den handlet om bærekraft, næringslivets og revisors rolle. Nedenfor finner du opptak av alle foredragene.

  13.06.2019

 • Brilleavtale

  Som medlem får du og din nærmeste familie 25 % på briller og rimelige synsundersøkelser hos Brilleland.

  19.03.2019

 • Bøker fra haugenbok.no

  Medlemmer i Revisorforeningen får rabatt på bøker som selges på haugenbok.no ved å oppgi avtalekode ved bestilling.

  01.10.2018

 • Phonero bedriftsavtale

  Ny avtale med Phonero er på plass. Revisorforeningens bedriftsavtale med Phonero omfatter tjenestene mobil tale og data.

  14.11.2017

 • Ny personvernlovgivning - hva betyr det for din virksomhet?

  Om ganske nøyaktig ett år erstattes den norske personvernloven av EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Den nye forordningen vil i større eller mindre grad påvirke alle virksomheter som behandler, lagrer og samler personopplysninger.

  01.06.2017

 • «Husk meg» på revisorforeningen.no

  For at «Husk meg» funksjonen skal fungerer når du logger inn på revisorforeningen.no må du akseptere informasjonskapsler (cookies) i nettleseren du benytter.

  07.12.2016

 • Nettsiden er ditt selskaps ansikt utad

  Digital markedsføring er også viktig for revisorer. En nettside kan hjelpe deg med å bli mer synlig både for eksisterende og nye kunder.

  21.09.2015

 • Telefoni og bredbånd

  Revisorforeningens bedriftsavtale på telefoni og bredbånd sikrer våre medlemmer gode priser.

  15.04.2015

 • Telenor bedriftsavtale

  Revisorforeningens bedriftsavtale med Telenor omfatter tjenestene mobil tale, mobilt bredbånd, fasttelefoni og internett aksess tjenester. Avtalen sikrer våre medlemmer gode priser.

  25.02.2015

 • Purehelp.no

  Purehelp er Norges største leverandør av gratis firmainformasjon på nett. Utvidede tjenester i Purehelp Pro er en betalingstjeneste.

  24.02.2015

 • Simployer

  Simployer (tidligere Infotjenester) tilbyr Revisorforeningens medlemmer informasjon og rådgivning innen områdene lønn, sykepenger, trygd, ferie/ferielov, pensjoner/AFP, HMS og arbeidsmiljølov.

  24.02.2015

 • Bisnode

  Revisorforeningen har en fordelsavtale med Bisnode om søkeverktøyet Bisnode SmartCheck.

  24.02.2015

 • 24SevenOffice

  Revisorforeningens rammeavtale med 24SevenOffice gir våre medlemmer svært gode betingelser på tilgang til et fremtidsrettet regnskapssystem.

  13.02.2015

 • Helseforsikring

  Revisorforeningen har inngått avtale om helseforsikring med Storebrand.

  12.02.2015

 • Faglig veiledningstjeneste

  Revisorforeningens faglige veiledningstjeneste er et hjelpemiddel for å løse dine faglige problemstillinger. Tjenesten er tilgjengelig for deg som er medlem eller praksismedlem når du er pålogget revisorforeningen.no.

  02.02.2015

 • Faginformasjon

  Vi sørger for at du blir løpende faglig oppdatert. Våre medlemmer har gratis tilgang til Revisjon og Regnskap.

  02.02.2015

 • Maler for fravalg av revisjon

  Mange revisorer er nå i dialog med sine klienter om de fortsatt skal ha revisjon eller om det kan være mer hensiktsmessig å benytte revisor på en annen måte.

  25.05.2011