Cyberforsikring

Et datainnbrudd er mer sannsynlig enn et innbrudd i kontorlokalene, og hackerne blir mer og mer profesjonelle. Som revisor har du tilgang til sensitive og personfølsomme opplysninger. Hva om disse opplysningene kommer på avveie?

Publisert:
Cyberforsikring - dekning.PNG

Det kan være dyrt å håndtere en IT-hendelse enten det skyldes et ondsinnet angrep eller en administrativ feil. Med en cyberforsikring får man både tilgang til ekspertise innen IT, jus og PR, og ikke minst så betaler forsikringen for alle omkostninger ved assistansen.

Söderberg & Partners logo.jpg

Revisorvirksomheten er ansvarlig for alle person- og bedriftsfølsomme data man samler inn. Dersom uhellet skulle væreute, slik at følsom informasjon kommer i hendene på uvedkommende, så dekker forsikringen både forsvarsomkostninger og eventuelle erstatningsbeløp virksomheten blir idømt.

Forsikringen dekker også alle forsikringsbare omkostninger som følge av myndighetskrav ved en slik hendelse. Forsikringen kan utvides til å dekke driftstap som følge av tapet en nedetid vil medføre, eventuelt de ekstrakostnader man måtte ha for å komme raskt i gang igjen.

Spørsmål du bør stille deg relatert til Cyber risiko:

  • Hva bruker virksomheten teknologi til i den daglige drift?
  • Hvilken informasjon blir lagret, og hva benyttes den til?
  • Er noe av de data som lagres person- eller bedriftsfølsomme?
  • Hva gjør man dersom tilgangen til data forsvinner?
  • Er cyberangrep definert i bedriftens egen risikoanalyse/beredskapsplan?

Spørsmål om forsikringen kan stilles til:

Söderberg & Partners ved Helle Hjeltgaard, tlf. 40 00 20 80, e-post: hmh@soderbergpartners.no