Bruk kursplanleggeren – få oversikt!

Påloggede medlemmer og deltakere i Oppdateringsprogrammet kan selv sjekke etterutdanningstimene som revisor og regnskapsfører under «Min kursplanlegger».

Publisert:

Min kursplanlegger viser dine etterutdanningstimer fra 2017 til 2019, dvs. inneværende treårsperiode. 

Tjenesten gir deg en oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs i regi av Revisorforeningen. I tillegg kan du registrere kurstimer fra andre kursleveran­dører. Til sammen gir dette deg en oppdatert status på hvordan du ligger an i forhold til etterutdanningskravet – både som revisor og regnskapsfører! 

Se nærmere forklaring på hvordan "Min kursplanlegger" er bygd opp og hvilke tall som inngår i tabellen.

eKurs før nyttår? Påmeldingsfrist innen 30.12.2019

Er du medlem eller deltaker i Oppdateringsprogrammet, anbefaler vi at du logger deg på revisorforeningen.no før du melder deg på kurs. Da vil din medlemsrabatt og alle opplysninger være ferdig utfylt, og du vil få automatisk tilgang til eKurset etter påmelding. 

Ikke innloggede kurspåmeldinger behandles manuelt i ordinær arbeidstid, og en må derfor påregne noe behandlingstid før en får tilgang til eKurset. Tilgangen gis ved at deltakeren mottar en e-post med link til eKurset.

Melder du deg på i dag, har du god tid til å gjennomføre eKurset innen 31. desember 2019.

Kursrapporter (Kursbevis) 

Under menyen Kursrapporter - mine gjennomførte kurs kan påloggede medlemmer og deltakere i Oppdateringsprogrammet til enhver tid skrive ut kursrapporter i pdf-format.

Husk å angi perioden du ønsker kursrapport for: fra årstall – til årstall. Kursrapportene oppdateres automatisk når du endrer ønsket årstall.