Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Etterutdanning

 • Hvordan beholde revisortittelen

  Revisorer som ikke har revisorregisternummer, må søke Finanstilsynet om dette før 31.12.2023 for å fortsette å bruke tittelen statsautorisert revisor. Du må uansett ha revisorregisternummer før du kan signere revisjonsberetninger eller revisorbekreftelser.

  13.12.2022

 • Krav til etterutdanning

  Etterutdanningskravet er 120 timer over en treårsperiode for alle statsautoriserte revisorer. Det er ikke tallfestede timekrav for enkeltfag, men alle fagområdene finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett må være dekket. Tilsvarende for statsautorisert regnskapsfører er 80 timer.

  20.09.2022

 • Bruk kursplanleggeren – få oversikt!

  Påloggede medlemmer og abonnenter på ReKomp kan selv sjekke status på egen etterutdanning som revisor og regnskapsfører under «Min kursplanlegger».

  02.01.2022

 • Om "Min kursplanlegger" som revisor og regnskapsfører

  Forklaring på hvordan "Min kursplanlegger" er bygd opp og hvilke tall som inngår. Kurs du er påmeldt som arrangeres neste år inngår ikke i tabellen før 1. januar. Du velger selv om oversikten skal vises som revisor eller regnskapsfører.

  23.11.2015