Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Etterutdanning

 • Dette må du gjøre for å beholde tittelen som statsautorisert revisor

  Innen utgangen av året må du oppfylle lovkravet om 120 timer etterutdanning og søke for å beholde tittelen som statsautorisert revisor. Revisorforeningen har samlet det du trenger for å sende søknaden innen fristen. Har du revisorregisternummer trenger du ikke å søke.

  05.12.2023

 • Regnskapsmessig kontinuitet og andre ofte stilte spørsmål

  Når må bokførte verdier på aksjer videreføres selv om salgssummen er høyere? Hvem blir omfattet av de nye kravene til bærekraftsrapportering, og hvordan blir SMB-selskapene påvirket? Er vi à jour med kravene som stilles til oss på hvitvaskingsområdet? Dette er noen av temaene på Fagdagene digital 20. - 21. november.

  10.11.2023

 • Slik endrer, eller sletter du ekstern etterutdanning

  Påloggede medlemmer og ReKomp-abonnenter kan registrere ekstern etterutdanning i min kursplanlegger for å holde oversikt over egne etterutdanningstimer. Har du behov for å endre, eller slette egenregistrert etterutdanning? Da gjør du følgende:

  06.11.2023

 • Behold tittelen som statsautorisert revisor

  Etter at du har fått godkjenning som statsautorisert revisor, må du oppfylle lovkravene til skikkethet og etterutdanning til enhver tid for å beholde godkjenningen. Overgangsordningen som gjør det mulig å kalle seg statsautorisert revisor uten å oppfylle kravet til 120 timer etterutdanning utløper 31. desember 2023.

  14.09.2023

 • "Min kursplanlegger" som regnskapsfører er oppdatert

  "Min kursplanlegger" som regnskapsfører er nå oppdatert i henhold til etterutdanningskravene i ny regnskapsførerlov. Det er ikke lenger tallfestede timekrav for enkeltfag, men alle fagområdene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett, regnskapsføring og foretaksrett må være dekket. Tjenesten er tilgjengelig for våre påloggede medlemmer og ReKomp-abonnenter.

  15.05.2023

 • Om "Min kursplanlegger" som revisor og regnskapsfører

  Forklaring på hvordan "Min kursplanlegger" er bygd opp og hvilke tall som inngår i oversikten. Kurs du er påmeldt som arrangeres neste år inngår ikke i oversikten før 1. januar. Du velger selv om oversikten skal vises som revisor eller regnskapsfører.

  15.05.2023

 • Ikke-strukturert etterutdanning

  For revisorer kan inntil 30 av 120 timer bestå av andre typer etterutdanning enn strukturert opplæring/etterutdanningskurs. For regnskapsførere er tilsvarende tall inntil 20 av 80 timer.

  15.05.2023

 • Krav til etterutdanning

  Etterutdanningskravet er 120 timer over en treårsperiode for alle statsautoriserte revisorer. Det er ikke tallfestede timekrav for enkeltfag, men alle fagområdene finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett må være dekket. Tilsvarende etterutdanningskrav for statsautorisert regnskapsfører er 80 timer.

  15.05.2023

 • Justeringer i «Min kursplanlegger»

  «Min kursplanlegger» er nå justert så du blir minnet om at du må ha tilstrekkelig timer i alle fagområdene. Etterutdanningskravet for revisor har ikke tallfestede timekrav for enkeltfag, men alle fagområdene finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett må være dekket. Tjenesten er tilgjengelig for påloggede medlemmer og ReKomp-abonnenter.

  30.01.2023

 • Min kursplanlegger: ny 3-årsperiode

  1. januar 2024 begynte ny 3-årsperiode for etterutdanning. «Min kursplanlegger» viser nå dine etterutdanningstimer for 2022, 2023 og 2024. For å summere og rapportere dine etterutdanningstimer for avsluttet 3-årsperiode 2021-2023 må du gå til fanen «Historikk» i kursplanleggeren. Tjenesten er tilgjengelig for påloggede medlemmer og ReKomp abonnenter.

  05.01.2023

 • Bruk kursplanleggeren – få oversikt!

  Påloggede medlemmer og abonnenter på ReKomp kan til enhver tid sjekke status på egen etterutdanning som revisor og regnskapsfører under «Min kursplanlegger».

  02.01.2022