Ny regnskapsførerlov: Krav om 80 timer etterutdanning

For å opprettholde godkjenning som statsautorisert regnskapsfører, må du innen utløpet av 2023 ha minst 80 timer relevant etterutdanning for perioden 2021-2023.

Publisert:

Med ny regnskapsførerlov øker det samlede timekravet til etterutdanning for regnskapsførere fra 77 til 80 timer for hver treårsperiode. Dette gjelder første gang for perioden 2021 - 2023. 

Etterutdanningen skal omfatte tilstrekkelig opplæring  innenfor fagemnene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett, foretaksrett og regnskapsføring. På samme måte som etter ny revisorlov, er det ikke lenger faste timekrav i enkeltfag i etterutdanningen for regnskapsførere, men det må være noe tid innenfor alle de fire fagområdene i hver treårsperiode.