Ny regnskapsførerlov - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 875

Andre: kr 2 450

ReKomp: kr 0

eKurs

Den nye regnskapsførerloven ble vedtatt 16. desember 2022 og trådte i kraft 1. januar 2023. I dette kurset går vi gjennom innholdet i den nye regnskapsførerloven, med særlig fokus på endringer sammenlignet med den tidligere loven fra 1993. Kurset er publisert i 2023.

Mål med kurset

Kurset skal gi oversikt over innholdet i ny regnskapsførerlov og særlig skape forståelse for endringene sammenlignet med tidligere lov.

Målgruppe

Statsautoriserte regnskapsførere, ledere og andre erfarne ansatte i regnskapsforetak med behov for kompetanse om den nye regnskapsførerloven.

Kursinnhold

  • Introduksjon til den nye regnskapsførerloven
  • Virkeområde og definisjoner
  • Godkjenning mv.
  • Kvalifikasjoner – utdanning, praksis, skikkethet og etterutdanning
  • Organisering av virksomheten – kapasitet, kompetanse, kvalitetsstyring og taushetsplikt
  • Regnskapsoppdrag – forberedelse, utførelse, dokumentasjon og frasigelse
  • Tilbakekall, overtredelsesgebyr og straff
  • Klagenemnd
  • Oppsummering og avslutning

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post [email protected].

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Jan Terje Kaaby

Jan Terje Kaaby

Director, fagavd. i BDO, og leder av Bokføringsstandardstyret
(Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)