Slik fungerer eKurs

Revisorforeningens eKurs er web-baserte kurs tilrettelagt for selvstudium, så deltakeren må ha tilgang til Internett. En fordel med eKurs er at de gir fleksibilitet med hensyn til tid og sted for gjennomføring.

Vi anbefaler at du som har medlemsnummer i Revisorforeningen, logger deg på www.revisorforeningen.no før du melder deg på eKurs. Da vil eventuell medlemsrabatt og alle opplysninger være ferdig utfylt, og du vil få automatisk tilgang til eKurset. Ikke innloggede påmeldinger behandles manuelt i ordinær arbeidstid. Tilgangen til eKurset gis ved at du mottar en e-post med link til kurset samt kursmateriell (pdf). Du behøver ikke å se hele kurset i sammenheng, men stoppe og ta pauser underveis hvis du ønsker. 

I kursomtalen vil det være angitt hvilket år kurset er publisert. Samme kurs gir etterutdanningstimer kun én gang.

eKurset er delt inn i sekvenser og har oppgaver underveis. Av faglige grunner kan de enkelte sekvensene ha ulik lengde. 

For å få kurset godkjent må deltakeren ha et minimum antall riktige svar. Dette antallet vil variere fra kurs til kurs. En får oppsummert etter hver sekvens antall riktige og gale svar. Etter gjennomført kurs får en full oppsummering. Har deltakeren under minimum antall riktige svar, må en svare på oppgavene på nytt. Man kan da spole i videoene som man vil.

Systemkrav

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Ved behov for brukerstøtte, kontakt Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Gjennomføring

Kurset må gjennomføres innen 31.12. i det året en melder seg på kurset. 

Tilgangsbegrensninger ved eKurs

Kursavgiften for våre eKurs inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en melder seg på kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. Servering inngår ikke i eKurs.

eKursene gjøres tilgjengelig for deltakerne ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Det er kun deltakere som er påmeldt, som har lovlig tilgang til eKursene. Personer som ikke er påmeldt, har ikke lov til å overvære eller på noen annen måte ta del i kursene, og skal heller ikke gis tilgang til det materialet som følger med kurset. Påmeldte kursdeltakere plikter å sørge for at ingen personer som ikke er påmeldt, får overvære eller på annen måte får tilgang til eller delta på eKurset. Alt som overføres eller formidles til deltakerne på eKursene, er undergitt samme rettighetsbeskyttelse og bruksbegrensninger som kursdokumentasjonen, jf. nedenfor.

Spørsmål om våre eKurs kan sendes til kurs@revisorforeningen.no.