Om "Min kursplanlegger" som revisor og regnskapsfører

Forklaring på hvordan "Min kursplanlegger" er bygd opp og hvilke tall som inngår. Kurs du er påmeldt som arrangeres neste år inngår ikke i tabellen før 1. januar. Du velger selv om oversikten skal vises som revisor eller regnskapsfører.

"Min kursplanlegger" har følgende faner:

 • Oversikt for inneværende treårsperiode, du kan velge visning som revisor eller regnskapsfører
 • Påmeldte kurs som ennå ikke er fullført
 • eKurs med oversikt over og tilgang til dine eKurs i år
 • Historikk og kursrapporter for kurs du har fullført i regi av Revisorforeningen og dine egenregistrerte etterutdanningstimer

"Min kursplanlegger" som revisor

 • Oversikten viser din kursstatus inneværende år og to siste kalenderår. Overgang til nytt kalenderår skjer alltid 1. januar.
 • Påmeldte og fullførte kurs inneværende år + fullførte kurs to siste kalenderår blir summert. Både kurs i regi av Revisorforeningen og dine egenregistrerte etterutdanningstimer fra eksterne inngår i summen.
 • Finanstilsynets totalkrav pr. 1. januar 2021 er 120 timer.

Status siste tre år som revisor

 • Oversikten viser hvor mange timer du mangler som revisor i forhold til totalkravet på 120 timer
 • Etterutdanning som ikke er strukturert opplæring, kan maksimum være 30 timer i en treårsperiode. Kursplanleggeren tar ikke hensyn til denne begrensningen.
 • Antall timer du mangler, forutsetter at du fullfører alle dine påmeldte kurs som arrangeres før 31.12. inneværende kalenderår. 

Les mer om krav til etterutdanning for revisorer i artikkelen Godkjent revisor - hva betyr ny revisorlov for meg? Se også Revisorloven § 5-1 Krav til etterutdanning.

"Min kursplanlegger" som regnskapsfører 

Vi gjør oppmerksom på at "Min kursplanlegger" som regnskapsfører er under oppdatering for å tilpasses til de endrede kravene til etterutdanning i ny regnskapsførerlov. Inntil videre vises "Min kursplanlegger" som regnskapsfører etter de gamle etterutdanningskravene: 

 • Oversikten viser din kursstatus inneværende år og to siste kalenderår. Overgang til nytt kalenderår skjer alltid 1. januar.
 • Påmeldte og fullførte kurs inneværende år + fullførte kurs to siste kalenderår blir summert. Både kurs i regi av Revisorforeningen og dine egenregistrerte etterutdanningstimer fra eksterne leverandører inngår i summen.
 • Finanstilsynets totalkrav er 77 timer.
  • Regnskapsfører er selv ansvalig for å nå minimumskravene pr. fagområde, dvs.:
   • 21 timer finansregnskap, hvorav minst 7 timer innenfor bokføring 
    • Har du fullført mer enn 7 timer bokføring, overføres disse timene som finansregnskap i "Min kursplanlegger" iht. Finanstilsynets krav.
   • 21 timer skatterett/avgiftsrett
   • 14 timer GRFS
   • 7 timer rettslære 
  • Øvrige 14 timer kan utgjøres av emner nevnt ovenfor, eller andre obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Status siste tre år som regnskapsfører

 • Oversikten viser hvor mange timer du mangler som regnskapsfører i forhold til totalkravet på 77 timer:
  • Du kan mangle timer innen et/flere fagområder, og/eller
  • Du kan ha oppfylt minimumskravene pr. fagområde, men mangler timer for å nå totalkravet
 • Antall timer du mangler, forutsetter at du fullfører alle dine påmeldte kurs som arrangeres før 31.12. inneværende kalenderår. 

Les mer om krav til etterutdanning for regnskapsførere på Finanstilsynets nettside. 

Kontakt kurs ved spørsmål om "Min kursplanlegger".