Om "Min kursplanlegger" som revisor og regnskapsfører

Forklaring på hvordan "Min kursplanlegger" er bygd opp og hvilke tall som inngår. Kurs du er påmeldt som arrangeres neste år inngår ikke i tabellen før 1. januar. Du velger selv om oversikten skal vises som revisor eller regnskapsfører.

"Min kursplanlegger" som revisor

 • Oversikten viser din kursstatus inneværende år og to siste kalenderår. Overgang til nytt kalenderår skjer alltid 1. januar.
 • Påmeldte og fullførte kurs inneværende år + fullførte kurs to siste kalenderår blir summert. Både kurs i regi av Revisorforeningen og dine egenregistrerte etterutdanningstimer fra eksterne inngår i summen.
 • Finanstilsynets totalkrav pr. 1. januar 2021 er 120 timer.

Status siste tre år som revisor

 • Oversikten viser hvor mange timer du mangler som revisor i forhold til totalkravet på 120 timer.
 • Antall timer du mangler, forutsetter at du fullfører alle dine påmeldte kurs som arrangeres før 31.12. inneværende kalenderår.

"Min kursplanlegger" som regnskapsfører

 • Oversikten viser din kursstatus inneværende år og to siste kalenderår. Overgang til nytt kalenderår skjer alltid 1. januar.
 • Påmeldte og fullførte kurs inneværende år + fullførte kurs to siste kalenderår blir summert. Både kurs i regi av Revisorforeningen og dine egenregistrerte etterutdanningstimer fra eksterne leverandører inngår i summen.
 • Finanstilsynets totalkrav er 77 timer.
  • Regnskapsfører er selv ansvalig for å nå minimumskravene pr. fagområde, dvs.:
   • 7 timer bokføring
   • 21 timer finansregnskap og bokføring
   • 21 timer skatterett/avgiftsrett
   • 14 timer GRFS
   • 7 timer rettslære

Status siste tre år som regnskapsfører

 • Oversikten viser hvor mange timer du mangler som regnskapsfører i forhold til totalkravet på 77 timer:
  • Du kan mangle timer innen et/flere fagområder, og/eller
  • Du kan ha oppfylt minimumskravene pr. fagområde, men mangler timer for å nå totalkravet
 • Antall timer du mangler, forutsetter at du fullfører alle dine påmeldte kurs som arrangeres før 31.12. inneværende kalenderår.

Kontakt kurs ved spørsmål om "Min kursplanlegger".