Kjøpsvilkår ReKomp

ReKomp er et enkelt og rimelig kursabonnement for deg som er revisor eller regnskapsfører. Nærmere beskrivelse av vilkårene for kursabonnementet.

Dette inngår i kursabonnementet 

Du kan fritt velge blant alle digitale kurs og stedlige kurs, inkl. Fagdagene. DnR-konferansen og Akademiet for bærekraftsrapportering inngår ikke i abonnementet, men abonnenter kan delta på disse til rabattert pris. Du må selv melde deg på kursene og konferansene du ønsker å delta på. 

Bindingstid 

Abonnementet har ett års bindingstid. Etter bindingstiden kan abonnementet sies opp med én måneds skriftlig varsel regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen sendes til [email protected]. Merk at du selv har ansvar for å skrive ut alle kursbevis og egenregistrerte kursbevis før stoppdato er gått ut.

Kvantumsrabatt 

Vi tilbyr følgende kvantumsrabatter:

  • >10 abonnementer: 5 %
  • >20 abonnementer: 10 %
  • >50 abonnementer: 15 %
  • >100 abonnementer: 20 % 

Kvantumsrabatt krever samlet bestilling (fra samme org.nr.).

Fakturering 

Abonnementet faktureres månedlig.

Prisjustering

Det vil bli en årlig prisjustering ved årsskiftet, første gang fra årsskiftet 2021-2022. 

Gebyr ved sen avmelding eller manglende fremmøte på fysisk kurs

Ved avmelding fra og med fjorten dager før kursstart på fysisk kurs eller ved manglende fremmøte på fysisk kurs belastes et gebyr på kr 500.

Behandling av personopplysninger 

De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å oppfylle avtale om kursdeltakelse, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for utsendelse av faktura samt bokføring, slik at avtalen om abonnement kan oppfylles. Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i 7 år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse. For øvrig henvises det til kjøpsvilkår kurs.