Kjøpsvilkår kurs

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursbevis, kursdokumentasjon, avmeldingsregler og behandling av personopplysninger.

Kurspåmelding

Vi anbefaler at du som har medlemsnummer i Revisorforeningen, logger deg på www.revisorforeningen.no før du melder deg på kurs. Da vil dine kontaktopplysninger være utfylt på forhånd. Det er imidlertid ikke et krav at du skal være pålogget ved bestilling. Våre kurs er åpne for alle. 

Skal du melde på andre deltakere enn deg selv, må du logge ut – og deretter melde dem på som ikke-pålogget. Alle nødvendige opplysninger må da fylles ut manuelt.

Fristen for påmelding fremgår av de enkelte kursbeskrivelsene. Alle påmeldinger må gjøres på www.revisorforeningen.no og er bindende. Påmelding gjøres fra kursoversikten eller fra den enkelte kursbeskrivelsen. Vi tar også imot påmelding etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.

Kursavgift 

Kursavgiften inkluderer kursmateriell tilsendt elektronisk, lunsj og kaffe dersom annet ikke er angitt. Merverdiavgift på servering vil komme i tillegg. Dette følger av hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 3-1 om avgiftsplikt ved omsetning av varer og tjenester. Servering av lunsj omfattes ikke av unntaksbestemmelsen i § 3-5 om undervisningstjenester. Vårt ordinære kurstilbud er et undervisningsopplegg som også inneholder lunsj, og denne kan derfor ikke velges bort. Servering inngår ikke i eKurs.

Vi tar forbehold om totalpris oppgitt på revisorforeningen.no – totalpris settes ikke før påmeldingen er behandlet av oss. Totalpris omfatter bare tjenester levert av Revisorforeningen. Merverdiavgift på servering vil komme i tillegg og fremkommer på fakturaen. Eventuell overnatting kommer også i tillegg og gjøres opp direkte med hotellet.

Betaling av kursavgiften skjer ved fakturering fra DnR Kompetanse AS med 14 dagers forfall.

Revisorforeningens eKurs er online og tilrettelagt for selvstudium, så deltakeren må ha tilgang til Internett. I kursomtalen vil det være angitt hvilket år kurset er publisert. Frist for påmelding til eKurs er 30.12., og kurset må gjennomføres senest 31.12. i det året en melder seg på kurset, da tilgangen til kurset utløper ved årsskiftet. 

Kursbevis / kursrapport

Alle kursdeltakere vil få kursbevis tilsendt etter fullført kurs. Påloggede medlemmer og abonnenter på ReKomp kan selv skrive ut kursrapporter under menyen Min kursplanlegger / Historikk og kursrapporter. Revisorforeningens kursbevis og kursrapporter er gyldig dokumentasjon overfor Finanstilsynet. 

Tilgang til eKurs og webinar

Det er kun deltakere som er påmeldt, som har lovlig tilgang til Revisorforeningens eKurs og webinarer. Personer som ikke er påmeldt, har ikke lov til å overvære eller på noen annen måte ta del i disse, og skal heller ikke gis tilgang til det materialet som følger med. Påmeldte kursdeltakere plikter å sørge for at ingen personer som ikke er påmeldt, får overvære eller på annen måte får tilgang eller delta. Alt som overføres eller formidles til deltakerne på eKurs og webinarer, er undergitt samme rettighetsbeskyttelse og bruksbegrensninger som kursdokumentasjonen.

Konferanser

DnR-konferansen tilbys som en 2-dagers konferansepakke med alt inkludert. Det er kun eventuell overnatting som kommer i tillegg.

Fagdagene er en 2-dagers konferanse, men det gis anledning til å delta på kun én av dagene. Eventuell overnatting kommer i tillegg.

ReKomp

ReKomp er Revisorforeningens kursabonnement for deg som er revisor eller regnskapsfører. Som abonnent får du tilgang til våre kurs og konferanser, inkl. Fagdagene (gjelder ikke DnR-konferansen). Les mer om ReKomp.

Kjøpsvilkår ReKomp.

Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjon tilgjengeliggjøres elektronisk i forkant av kurset. Kursdokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjonen tilhører Revisorforeningen og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjonen til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjonen til andre formål enn deltakerens egen bruk.

Avmeldingsregler kurs og konferanser

 • Påloggede medlemmer kan gjøre kursavmelding under Mine påmeldte kurs. Andre brukere sender kursavmelding til [email protected].
 • Avmelding:
  • Fysisk kurs: Avmelding fra og med fjorten dager før kursstart belastes med full kursavgift. 
  • ReKomp-abonnenter: Ved avmelding fra og med fjorten dager før kursstart eller ved manglende fremmøte på fysisk kurs belastes et gebyr på kr 500.
  • Webinar: Avmelding fra og med to dager før kursstart belastes med full kursavgift.
  • Påmeldte eKurs lar seg ikke avbestille. 
  • For ReKomp-abonnenter: Ved avmelding fra og med fjorten dager før kursstart på fysisk kurs eller ved manglende fremmøte på fysisk kurs belastes et gebyr på kr 500.
 • For DnR-konferansen gjelder følgende:
  Avmelding senere enn en måned før konferansestart belastes med 50 % av konferanseavgiften. Avmelding senere enn fjorten dager før konferansestart belastes med full kursavgift.
 • Endring av kurssted/-dato senere enn syv dager før kursstart belastes et gebyr på kr 500. (Gjelder kurs som arrangeres flere steder/dager.) 

Betalte plasser kan benyttes av andre fra samme bedrift. Avgiften refunderes ikke når avmelding skyldes forhold utenfor Revisorforeningens kontroll. Ved sykdom refunderes kursavgiften hvis kopi av sykmelding oversendes.

Akademiet for bærekraftsrapportering 

Endrings- og avmeldingsregler

Sykdom og fravær: Hvis du ikke kan møte til kurset på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, må du ta kontakt med [email protected] så snart som mulig. Du får ikke tilbakebetalt kursavgiften, men du har rett til å utsette kursdagen hvis du kan dokumentere hva som var årsaken til fraværet, for eksempel med legeerklæring.

Revisorforeningen kan ikke garantere at det er ledig plass på det kurset du ønsker å bytte til. Et bytte til ny kursdag som skyldes andre forhold enn sykdom, belastes med en avgift pr. kursdag på kr 5000.

Vil du melde deg av akademiet? Hvis du melder deg av innen oppmeldingsfristen, får du refundert kursavgiften. Melder du deg av etter oppmeldingsfristen, får du ikke refundert kursavgiften.

Personvern  

Formål med behandling av personopplysninger 

De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å oppfylle avtale om kursdeltakelse, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for utsendelse av kursevaluering, faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles. Personopplysningene brukes også til markedsundersøkelser og analyser. 

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i syv år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Revisorforeningens kurs, etterutdanning, eller lignende? Kontakt [email protected]