Kjøpsvilkår kurs

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger.

Kurspåmelding

Vi anbefaler at du som har medlemsnummer i Revisorforeningen, logger deg på www.revisorforeningen.no før du melder deg på kurs. Da vil eventuell medlemsrabatt og alle opplysninger være ferdig utfylt.

Skal du melde på andre deltakere enn deg selv, må du logge ut – og deretter melde dem på som ikke-pålogget. Alle nødvendige opplysninger må da fylles ut manuelt.

Fristen for påmelding fremgår av de enkelte kursbeskrivelsene. Alle påmeldinger må gjøres på www.revisorforeningen.no og er bindende. Påmelding gjøres fra kursoversikten eller fra den enkelte kursbeskrivelsen. Vi tar også imot påmelding etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.

Kursavgift 

Kursavgiften inkluderer kursmateriell tilsendt elektronisk, lunsj og kaffe dersom annet ikke er angitt. Merverdiavgift på servering vil komme i tillegg. Dette følger av hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 3-1 om avgiftsplikt ved omsetning av varer og tjenester. Servering av lunsj omfattes ikke av unntaksbestemmelsen i § 3-5 om undervisningstjenester. Vårt ordinære kurstilbud er et undervisningsopplegg som også inneholder lunsj, og denne kan derfor ikke velges bort. Servering inngår ikke i eKurs.

Vi tar forbehold om totalpris oppgitt på revisorforeningen.no – totalpris settes ikke før påmeldingen er behandlet av oss. Totalpris omfatter bare tjenester levert av Revisorforeningen. Merverdiavgift på servering vil komme i tillegg og fremkommer på fakturaen. Eventuell overnatting kommer også i tillegg og gjøres opp direkte med hotellet.

eKurs i regi av Revisorforeningen faktureres med merverdiavgift. Pris inkl. mva. fremkommer før du fullfører kurspåmeldingen. I kursomtalen vil det være angitt hvilket år kurset er publisert. Samme kurs gir etterutdanningstimer kun én gang.

Betaling av kursavgiften skjer ved fakturering fra DnR Kompetanse AS med 14 dagers forfall.

Konferanser

DnR-konferansen tilbys som en 2-dagers konferansepakke med alt inkludert. Det er kun eventuell overnatting som kommer i tillegg.

Fagdagene er en 2-dagers konferanse, men det gis anledning til å delta på kun én av dagene. Eventuell overnatting kommer i tillegg.

Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjon tilgjengeliggjøres elektronisk i forkant av kurset. Kursdokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjonen tilhører Revisorforeningen og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjonen til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjonen til andre formål enn deltakerens egen bruk.

Avmeldingsregler

  • Påloggede medlemmer og deltakere i Oppdateringsprogrammet kan gjøre kursavmelding under Mine påmeldte kurs. Andre brukere sender kursavmelding til kurs@revisorforeningen.no.
  • Avmelding fra og med fjorten dager før kursstart belastes med full kursavgift.
  • For DnR-konferansen og Fagdagene gjelder følgende:
    Avmelding før hhv. 1. august og 20. oktober belastes med et gebyr på kr 500. Avmelding senere enn en måned før konferansestart belastes med 50 % av konferanseavgiften. Avmelding senere enn fjorten dager før konferansestart belastes med full kursavgift.
  • Endring av kurssted/-dato senere enn syv dager før kursstart belastes et gebyr på kr 500. (Gjelder kurs som arrangeres flere steder/dager.) 
  • Påmeldte eKurs lar seg ikke avbestille. Påmeldte eKurs i Oppdateringsprogrammet kan avbestilles frem til avbestillingsfristen.
  • For Digitaliseringsakademiet er det bindende påmelding. Avmelding kun ved sykdom hvor legeerklæring fremlegges.

Betalte plasser kan benyttes av andre fra samme bedrift. Avgiften refunderes ikke når avmelding skyldes forhold utenfor Revisorforeningens kontroll. Ved sykdom refunderes kursavgiften hvis kopi av sykmelding oversendes.

Kursbevis/Kursrapport

Påloggede medlemmer og deltakere i Oppdateringsprogrammet kan selv skrive ut kursrapport under menyen Min kursplanlegger / Kursrapport – mine gjennomførte kurs. Andre kursdeltakere vil få kursrapport tilsendt. 

Personvern  

Formål med behandling av personopplysninger 

De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å oppfylle avtale om kursdeltakelse, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for utsendelse av kursevaluering, faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles. Personopplysningene brukes også til markedsundersøkelser og analyser. 

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i syv år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Revisorforeningens kurs, Oppdateringsprogrammet, etterutdanning, eller lignende? Kontakt oss på kurs@revisorforeningen.no