Styret i Revisorforeningen

Styret i Revisorforeningen består av styreleder og 12 styremedlemmer. Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for ett år om gangen. Styremedlemmer velges for perioder på to år.

Styreleder

Johan Lid Nordby,  EY, Oslo

Nestleder

Erik H. Lie, BDO, Oslo

Styremedlemmer

Anders Nereng, RSM Norge, Oslo
Torunn Berg, Enter Revisjon Hålogaland, Harstad
Reidar Ludvigsen, Deloitte, Oslo
Herman Skibrek, PwC, Oslo
Anne Gudrid Tomterstad, Crowe Partner Revisjon, Oslo
Anette Oftedal, Oftedal Revisjon & Rådgivning AS
Monica Hansen, KPMG, Oslo
Kathrine Syversen Bjertnes, Revisjonsselskapet Varder, Oslo
Silje Witzøe, SLM Revisjon, Lillestrøm
Lasse Andersen, BDO, Oslo
Siv-Karin Randeberg, Partner Revisjon, Stavanger

Styresekretær

Kjersti Syljeset, Revisorforeningen