Styret i Revisorforeningen

Styret består av styreleder og 12 styremedlemmer. Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for ett år om gangen. Styremedlemmer velges for perioder på to år.

Publisert:

Styreleder

Henrik Woxholt, Deloitte, Oslo 

Nestleder

Johan Lid Nordby,  EY, Oslo

Styremedlemmer

Anders Nereng, RSM Norge, Oslo
Anette Oftedal, Erga Revisjon, Stavanger
Anne Grethe Ruud Wirum, SLM Revisjon, Lillestrøm
Eli Moe-Helgesen, PwC, Oslo
Lasse Andersen, BDO, Oslo
Lene Hjelmesæth, Revisorkollegiet, Drammen
Martin Aasen, BDO, Oslo
Monica Anette Anthonisen, Collegium Revisjon, Bergen
Roland Fredriksen, KPMG, Oslo
Siv-Karin Randeberg, Partner Revisjon, Stavanger
Torunn Berg, Enter Revisjon Hålogaland, Harstad

Styresekretær

Kjersti Syljeset, Revisorforeningen