Styret i Revisorforeningen

Styret består av styreleder og 12 styremedlemmer. Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for ett år om gangen. Styremedlemmer velges for perioder på to år.

Publisert:

Styreleder

Henrik Woxholt, Deloitte, Oslo 

Nestleder

Johan Lid Nordby,  EY, Oslo

Styremedlemmer

Anders Nereng, RSM Norge, Oslo
Anette Oftedal, Oftedal Revisjon & Rådgivning AS
Anne Grethe Ruud Wirum, SLM Revisjon, Lillestrøm
Eli Moe-Helgesen, PwC, Oslo
Lasse Andersen, BDO, Oslo
Lene Hjelmesæth, Revisorkollegiet, Drammen
Martin Aasen, BDO, Oslo
Monica Anette Anthonisen, Collegium Revisjon, Bergen
Roland Fredriksen, KPMG, Oslo
Siv-Karin Randeberg, Partner Revisjon, Stavanger
Torunn Berg, Enter Revisjon Hålogaland, Harstad

Styresekretær

Kjersti Syljeset, Revisorforeningen