Styret i Revisorforeningen

Styret består av styreleder og ni styremedlemmer. Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for ett år om gangen. Styremedlemmer velges for perioder på to år.

Publisert:

Styreleder

Leif Arne Jensen, PwC AS, Oslo 

Nestleder

Henrik Woxholt, Deloitte AS, Oslo 

Styremedlemmer

Anette Oftedal, Erga Revisjon AS, Stavanger
Anne Grethe Ruud Wirum, SLM Revisjon AS, Lillestrøm
Hans Ragnar Berg, RSM Norge AS, Oslo
Martin Aasen, BDO AS, Oslo
Monica Anette Anthonisen, Collegium Revisjon AS, Bergen
Monica Hansen, KPMG AS, Oslo
Steinar Sars Kvifte, EY AS, Oslo
Stian Bringsjord, Sant Revisjon AS, Oslo 

Varamedlemmer

1. Jan Møller, Grant Thornton, Oslo
2. Sølvi L. Aaker, Partner Revisjon AS, Oslo
3. Hallgeir Alvestad, Revicom AS, Sortland 

Styresekretær

Kjersti Syljeset, Revisorforeningen