Styret i DnR Kompetanse AS

Publisert:

Styreleder 

Henrik Woxholt, Deloitte, Oslo

Styremedlemmer 

Johan Lid Nordby, EY, Oslo
Anne Grethe Ruud Wirum, SLM Revisjon, Lillestrøm
Lene Hjelmesæth, Revisorkollegiet, Drammen

Styresekretær

Kjersti Syljeset, Revisorforeningen