Styret i DnR Kompetanse AS

Styret i DnR Kompetanse AS består av styreleder og tre styremedlemmer.

Styreleder 

Henrik Woxholt, Deloitte, Oslo

Styremedlemmer 

Johan Lid Nordby, EY, Oslo
Anne Grethe Ruud Wirum, SLM Revisjon, Lillestrøm
Lene Hjelmesæth, Revisorkollegiet, Drammen

Styresekretær

Kjersti Syljeset, Revisorforeningen