Revisorforeningen og bærekraft

Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge. Bærekraft er en forutsetning for å sikre norsk økonomi og langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Derfor er bærekraft viktig i Revisorforeningens arbeid.

Revisorforeningens visjon: 
«En relevant og fremtidsrettet bransje som bidrar til tillit, effektivitet og en bærekraftig verdiskaping i samfunnet og næringslivet»

Bærekraft er et av de strategiske satsingsområdene i Revisorforeningen. Vi skal jobbe for at bærekraft blir en naturlig del av revisor og revisjonsbransjens oppdrag. Vi skal sørge for at revisorene opprettholder sin rolle som allmennhetens tillitsperson. Det forutsetter at vi, alle våre medlemmer og hele revisjonsbransjen tar bærekraft på alvor. På den måten kan vi bidra til bærekraftig utvikling av norsk næringsliv.

Gjennom vårt tilbud til medlemmene vil vi sikre at bærekraft kommer høyt på agendaen hos norske revisorer. Det gjelder kurs og etterutdanning, aktuelle nyheter, politiske prosesser og regulering, bærekraft i utdanning og internasjonale initiativer og samarbeid. Vi skal sørge for at våre medlemmer har kunnskapen, kompetansen og verktøyene til å integrere bærekraft i sitt arbeid og sin kundedialog.

Revisorforeningen støtter arbeidet med alle FNs bærekraftsmål. I tillegg har vi valgt tre bærekraftsmål som vi prioriterer i vårt arbeid. Bærekraftsarbeidet i Revisorforeningen vil ha spesielt fokus på tiltak knyttet til disse temaområdene:

M+Ñl-8-RGB.jpg

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, delmål 8.1, 8.3 
Revisorforeningen skal jobbe for en bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst i Norge. Vi skal jobbe for at revisorene hjelper foretakene med å se muligheter i bærekraftig omstilling og opprettholder sin rolle som allmennhetens tillitsperson. 

M+Ñl-12-RGB.jpg

12 Ansvarlig forbruk og produksjon, delmål 12.6 
Revisorforeningen skal jobbe for et bærekraftig næringsliv som bidrar til omstillingen av Norge. Vi skal jobbe for at revisorene integrerer bærekraft og klimarisiko i finansiell rapportering.   

M+Ñl-13-RGB.jpg
 

13 Stoppe klimaendringene, delmål 13.1, 13.2, 13.3 
Revisorforeningen skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi skal jobbe for å integrere klimarisiko som en naturlig del av revisors oppdrag og sikre at revisorene bidrar til utslippskutt og omstilling hos sine kunder. 

Miljøfyrtårn

Revisorforeningen har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2011. Som Miljøfyrtårn jobber vi for å redusere vårt klima- og miljøfotavtrykk og skape et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte. Slik sørger vi for at vår egen virksomhet bidrar til en bærekraftig utvikling. Se siste års klima- og miljørapport.

Vi oppfordrer alle revisjonsselskaper til å bli Miljøfyrtårn og bli mer bærekraftige i egen virksomhet.

Kontakt oss

Er du medlem? Registrere spørsmål om bærekraft i veiledningstjenesten

Knut Arne

Askvig

Rådgiver selskapsrapportering og bærekraft
466 10 375 [email protected]