Revisors tjenester

Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Dette er likevel bare en liten del av de tjenester revisor tilbyr. 

Finansiell- og ikke-finansiell rapportering smelter sammen. Kravene fra myndigheter og markedet om en mer helhetlig rapportering, øker. Finansiell rapportering gir alene ikke god nok informasjon om selskapets aktivitet og prestasjoner. 

Revisor har en viktig rolle som pådriver i å forbedre og utvikle rapporteringen i selskapene. Blant annet gjelder dette innefor bærekraftsrapportering. 

Revisor har også høy kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, regnskap samt rettslige spørsmål i tilknytning til disse områdene.

Derfor er revisor også en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet.

Finn en revisor