Revisors tjenester

Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Dette er likevel bare en liten del av de tjenester revisor tilbyr. 

Revisor har betydelig kunnskap og kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, regnskap samt rettslige spørsmål i tilknytning til disse områdene. Derfor er revisor også en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet.

Finn en revisor