Revisors tjenester

Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Dette er likevel bare en liten del av de tjenester revisor tilbyr. 

Revisors-tjenester-Revisorforeningen-2024-web.jpg

Finansiell- og ikke-finansiell rapportering smelter sammen. Kravene fra myndigheter og markedet om en mer helhetlig rapportering øker. Finansiell rapportering gir alene ikke god nok informasjon. 

Revisor har en viktig rolle som pådriver i å forbedre og utvikle rapporteringen i selskapene. Blant annet gjelder dette innefor bærekraftsrapportering. 

Revisor har også høy kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, regnskap samt rettslige spørsmål i tilknytning til disse områdene.

Derfor er revisor også en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet.

Finn en revisor