Merverdiavgiftsregler ved leasing mv. av personkjøretøy

Finansdepartementet foreslår endring i reglene for tilbakeføring av merverdiavgift ved omdisponering av personkjøretøy.

Publisert:

Dagens tilbakeføringsbestemmelse foreslås erstattes for personkjøretøy bruk i utleievirksomhet med en bestemmelse som innebærer at fradragsført inngående merverdiavgift for personkjøretøy tilbakeføres forholdsmessig, basert på kjøretøyets verdi når det omdisponeres fra fradragsberettiget bruk.  

I forslaget ligger det at dagens «innlåsingsperiode" på fire år utvides til åtte år, og at tilbakeføringsbeløpet fastsettes ved å multiplisere fradragsført inngående merverdiavgift med kjøretøyets verdi ved omdisponeringen og dividere med verdien ved fradragsføringen. 

Finansdepartementet gir som eksempel at det for en bil anskaffet for kr 1200 000 med fradragsført inngående avgift på kr 150 000 skal tilbakeføres på kr 75 000 hvis bilen selges for kr 600 000. Dette vil utgjøre et større beløp en dagens sjablongregler legger opp til.

Høringsfristen er 1. februar 2024, men det foreslås at reglen skal gjelde fra 1. januar 2024 med en overgangsbestemmelse for kjøretøy anskaffet før 1. juli 2024.

Camilla

Brunfelt

Rådgiver merverdiavgift
920 47 598 [email protected]