Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

For tredje år på rad økes bevilgningene til ordningen slik at alle søkerne får full dekning.

Publisert:

Etter tilleggsbevilgning blir det satt av 2 498 millioner kroner til ordningen. Det er kommet inn søknader for tilsammen  2557 millioner. Foreløpig viser tall at godkjent beløp vil bli noe lavere. Lotteri- og stiftelsestilsynet har ikke ferdigbehandlet alle søknadene ennå.