Oslo kommune og justeringsavtaler

Oslo bystyre har vedtatt at merverdiavgift som kommunen får tilbake fra staten kan fordeles mellom utbygger og kommunen. Bystyret har vedtatt at utbygger skal få tilbakebetalt 70 % av merverdiavgiften.

Publisert:

Utbyggere som bygger offentlig infrastruktur, som kommunen overtar, kan inngå justeringsavtaler for merverdiavgift med kommunen. Tidligere har Oslo kommunen vært uvillige til å refundere noe av merverdiavgiftsbeløpet til utbygger. Det er nå vedtatt at Oslo kommune skal refundere utbygger med 70 % av merverdiavgiftsbeløpet. Det er også åpnet for at utbyggere kan få refundert avgift på tidligere utbyggingsavtaler hvor kommunen har overtatt infrastruktur.
Utbyggere som har betalt merverdiavgift som de ønsker å få refundert må fremsette krav om dette og kan finne informasjon på Oslo kommunes nettside.