Rapport fra Naturrisikoutvalget

Naturrisikoutvalget ledet av Aksel Mjøs har overlevert sin rapport, NOU 2024:2 I samspill med naturen — Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge, til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Publisert:

Utvalget har vurdert hvordan tap av natur utgjør en risiko for næringer og sektorer i Norge. I utvalgets rapport gis det også anbefalinger om hvordan ulike aktører kan analysere og håndtere naturrisiko på en god måte. Utvalget fremla en femtrinnsmodell for arbeidet med naturrisiko:

  • Identifisere hvor du berører naturen
  • Analysere hvor du er avhengig av og/eller påvirker natur
  • Vurdere hvor du er utsatt for naturrisiko
  • Rapportere om vesentlig naturrisiko
  • Beslutte i konkrete saker og veivalg

Kapittel 9 i utvalgets rapport omhandler analyse og håndtering av naturrisiko i privat sektor, herunder de kommende kravene som følge av CSRD og ESRS-ene.

På side 262 i rapporten anerkjennes Akademiet for bærekraftsrapportering som et eksempel på møteplasser og arenaer for selskaper som ønsker å jobbe for et mer bærekraftig næringsliv i Norge:

"Næringsorganisasjoner som Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Finans Norge og næringslivsdrevne initiativ som Akademiet for bærekraftsrapportering, S-Hub og Skift bidrar til møteplasser og arenaer for selskaper som ønsker å jobbe for et mer bærekraftig næringsliv i Norge."