Solcelleanlegg og mva

Skattedirektoratet har uttalt seg om solcelleanlegg og merverdiavgift ved salg av overskuddsstrøm.

Publisert:

Prinsipputtalelsen omhandler både anlegg som anskaffes privat og anlegg som anskaffes til bruk i mva registrert virksomhet. Uttalelsen omtaler også anlegg som anskaffes til kombinert bruk.

Om det skal beregnes merverdiavgift på omsetning av overskuddsstrømmen vil avhenge av om omsetningen blir å anse som "næring". I uttalelsen gjennomgås blant annet kriterier for når omsetningen kan sies å skje i næring.